Universitatea ¨Tibiscus¨ din Timişoara

http://www.whed.net/detail_institution.php?id=19470

http://www.tibiscus.ro/universitatea-tibiscus/relatii-inter-nationale/c-r-i-d.html

http://www.tibiscus.ro/dmdocuments/2011%2009%2029-1.pdf

http://www.tibiscus.ro/dmdocuments/Regulament-CRID.pdf

http://www.tibiscus.ro/dmdocuments/Metodologie%20recunoastere%20si%20echivalare.pdf

Universitatea „Tibiscus” din Timişoara este instituţie de învăţământ superior particulară, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, cu caracter non-profit, înfiinţată prin Legea 484/11.07.2002.

Universitatea „Tibiscus” din Timişoara este instituţie de învăţământ superior acreditată, parte a sistemului naţional de învăţământ, care dispune de autonomie universitară şi economico-financiară şi se organizează în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, a reglementărilor legale în vigoare şi a Cartei universitare.

Misiunea Universităţii constă în:

 • Promovarea învăţării, educaţiei, cunoaşterii şi ştiinţei, prin activităţi didactice şi de cercetare în beneficiul societăţii, dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, formarea unor personalităţi autonome, educarea spiritului antreprenorial, a participării cetăţeneşti active în societate, incluziune socială şi angajare pe piaţa muncii;
 • furnizarea unei oferte educaţionale de nivel internaţional, prin programe de studii universitare, postuniversitare, de formare continuă şi alte forme de educaţie, de înaltă calitate, care să contribuie la generarea unei resurse naţionale competitive, capabile să acţioneze şi să se adapteze eficient la realităţile societăţii actuale şi viitoare;
 • susţinerea fermă a procesului de dezvoltare economică, socială, ştiinţifică şi culturală a comunităţii locale, regionale şi naţionale prin implicare directă, în acord cu nevoile şi solicitările acestora;
 • promovarea unui învăţământ orientat spre creativitate, bazat pe competenţe şi abilităţi de utilitate directă pentru societate;
 • promovarea unui învăţământ centrat pe student.

Obiectivele Universităţii sunt:

 • asigurarea oportunităţilor de învăţare şi cercetare prin oferta educaţională a facultăţilor componente, la nivel de studii universitare, postuniversitare şi alte forme de educaţie şi formare profesională;
 • promovarea cunoaşterii teoretice şi aplicative, prin activitate didactică, de cercetare şi prin alte mijloace, la standarde înalte de calitate, precum şi crearea de facilităţi corespunzătoare acestui scop;
 • afirmarea Universităţii în spaţiul învăţământului superior şi promovarea acesteia ca instituţie de învăţământ atractivă pentru studenţi şi cadre didactice, din ţară şi din străinătate;
 • garantarea libertăţii academice şi utilizarea liberă a cunoştinţelor.
 • ro/autoritati/relevante/universitatea_tibiscus_din_timisoara.txt
 • Ultima modificare: 2020/08/01 09:14
 • (editare externă)