5.6.2. Titluri de calificare ca farmacist

Ţara Titlu de calificare Organismul care eliberează titlul de calificare Certificatul care însoţeşte titlul de calificare Data de referinţă
België/Belgique/ Belgien Diploma van apotheker/Diplôme de pharmacien - De universiteiten/Les universités 1 octombrie 1987
- De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/ Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française
Ceska republika Diplom o ukončeni studia ve studijnim programu farmacie (magistr, Mgr.) Farmaceuticka fakulta univerzity v Ceské republice Vysvědčeni o statni zavěrečné zkousce 1 mai 2004
Danmark Bevis for bestet farmaceutisk kandidateksamen Danmarks Farmaceutiske Hjskole 1 octombrie 1987
Deutschland Zeugnis über die Staatliche Pharmazeutische Prüfung Zuständige Behörden 1 octombrie 1987
Eesti Diplom proviisori ppekava läbimisest Tartu Ülikool 1 mai 2004
1 octombrie 1987
Espana Titulo de Licenciado en Farmacia - Ministerio de Educacion y Cultura 1 octombrie 1987
- El rector de una universidad
France - Diplôme d'Etat de pharmacien Universités 1 octombrie 1987
- Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie
Ireland Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist 1 octombrie 1987
Italia Diploma o certificato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di Stato Universit 1 noiembrie 1993
1 mai 2004
Latvija Farmaceita diploms Universittes tipa augstskola 1 mai 2004
Lietuva Aukstojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą vaistininko profesinę kvalifikaciją Universitetas 1 mai 2004
Luxembourg Diplôme d'Etat de pharmacien Jury d'examen d'Etat + visa du ministre de l'éducation nationale 1 octombrie 1987
Magyarorszag Okleveles gyogyszerész oklevél (magister pharmaciae, röv: mag. Pharm) EG Egyetem 1 mai 2004
Malta Lawrja fil-farmaija Universita ta' Malta 1 mai 2004
Nederland Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd apothekersexamen Faculteit Farmacie 1 octombrie 1987 1075;.
Österreich Staatliches Apothekerdiplom Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 1 octombrie 1994
Polska Dyplom ukończenia studiow wyższych na kierunku farmacja z tytułem magistra 1. Akademia Medyczna 1 mai 2004
2. Uniwersytet Medyczny
3. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Portugal Carta de curso de licenciatura em Ciencias Farmaceuticas Universidades 1 octombrie 1987
Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni naziv „magister farmacije/ magistra farmacije“ Univerza Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic magister farmacije/magistra farmacije 1 mai 2004
Slovensko Vysokoskolský diplom o udeleni akademického titulu „magister farmacie“ („Mgr.“) Vysoka skola 1 mai 2004
Suomi/Finland Proviisorin tutkinto/ Provisorexamen - Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet 1 octombrie 1994
- Kuopion yliopisto
Sverige Apotekarexamen Uppsala universitet 1 octombrie 1994
United Kingdom Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist 1 octombrie 1987
(la data 19-iul-2011 subpunctul 5.6.2.. din anexa V completat de anexa I%%^%%1 din Decizia 2011/467/UE/19-iul-2011 )
Ţară Titlu de calificare Organismul care eliberează titlul de calificare Certificatul care însoţeşte titlul de calificare Data de referinţă
ElveţiaEidgenossisches ApothekerdiplomEidgenossisches Departement des Innern 1 iunie 2002»
Diplome federal de pharmacienDepartement federal de l'interieur
Diploma federale di farmacistaDipartimento federale dell'interno
%%*%%) În tabelul de la punctul 5.6.2 din secţiunea V.6, după menţiunea referitoare la Franţa se introduce textul următor:
(la data 01-iul-2013 subpunctul 5.6.2.. din anexa V completat de punctul 2., alin. (F) din anexa 1, partea 1 din Directiva 2013/25/UE/13-mai-2013 )
HrvatskaDiploma «magistar farmacije/ magistra farmacije»- Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveucilista u Zagrebu1 iulie 2013
- Medicinski fakultet Sveucilista u Splitu
- Kemijsko-tehnoloski fakultet Sveucilista u Splitu
  • titluri_de_calificare_ca_farmacist.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:07
  • (editare externă)