titluri_de_calificare_ca_medic_specialist

Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

titluri_de_calificare_ca_medic_specialist [2018/11/17 10:34] (curent)
Linia 1: Linia 1:
 +====== 5.1.2. Titluri de calificare ca medic specialist ====== 
 +^   ​Ţara ​ ^   ​Titlul de calificare ​ ^   ​Organismul care eliberează titlul de calificare ​ ^   Data de referinţă ​ ^ 
 +|  België/​Belgique/​ Belgien ​ |  Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/​ Titre professionnel particulier de médecin spécialiste ​ |  Minister bevoegd voor Volksgezondheid/​Ministre de la Santé publique ​ |  20 decembrie 1976  | 
 +|  Ceska republika ​ |  Diplom o specializaci ​ |  Ministerstvo zdravotnictvi ​ |  1 mai 2004  | 
 +|  Danmark ​ |  Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallgeSundhe ​ |  Sundhedsstyrelsen ​ |  20 decembrie 1976  | 
 +|  Deutschland ​ |  Fachärztliche Anerkennung ​ |  Landesärztekammer ​ |  20 decembrie 1976  | 
 +|  Eesti  |  Residentuuri lputunnistus eriarstiabi erialal ​ |  Tartu Ülikool ​ |  1 mai 2004  | 
 +|    | | |  1 ianuarie 1981  | 
 +|  Espana ​ |  Titulo de Especialista ​ |  Ministerio de Educacion y Cultura ​ |  1 ianuarie 1986  | 
 +|  France ​ |  1. Certificat d'​études spéciales de médecine ​ |  1. Universités ​ |  20 decembrie 1976  | 
 +| ::: | | | ::: | 
 +| ::: |  2. Attestation de médecin spécialiste qualifié ​ |  2. Conseil de l'​Ordre des médecins ​ | ::: | 
 +| ::: | | | ::: | 
 +| ::: |  3. Certificat d'​études spéciales de médecine ​ |  3. Universités ​ | ::: | 
 +| ::: | | | ::: | 
 +| ::: |  4. Diplôme d'​études spécialisées ou spécialisation complémentaire qualifiante de médecine ​ |  4. Universités ​ | ::: | 
 +|  Ireland ​ |  Certificate of Specialist doctor ​ |  Competent authority ​ |  20 decembrie 1976  | 
 +|  Italia ​ |  Diploma di medico specialista ​ |  Universit ​ |  20 decembrie 1976  | 
 +| | | |  1 mai 2004  | 
 +|  Latvija ​ |  "​Sertifikts"​ - kompetentu iest˛u izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokrtojusi sertifikcijas eksmenu specialitte ​ |  Latvijas Arstu biedriba Latvijas Arstniecibas personu profesionlo organizciju savieniba ​ |  1 mai 2004  | 
 +|  Lietuva ​ |  Rezidentros pa˛ymjimas,​ nurodantis suteikt gydytojo specialisto profesinź kvalifikacij ​ |  Universitetas ​ |  1 mai 2004  | 
 +|  Luxembourg ​ |  Certificat de médecin spécialiste ​ |  Ministre de la Santé publique ​ |  20 decembrie 1976  | 
 +|  Magyarorszag ​ |  Szakorvosi bizonyitvany ​ |  Az Egészségügyi,​ Szocialis és Csaladügyi Minisztérium illetékes testülete ​ |  1 mai 2004  | 
 +|  Malta  |  ertifikat ta' Spejalista Mediku ​ |  Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Spejalisti ​ |  1 mai 2004  | 
 +|  Nederland ​ |  Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister ​ |  - Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst - Sociaal - Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst ​ |  20 decembrie 1976  | 
 +|  omÖsterreich ​ |  Facharztdiplom ​ |  Österreichische Ärztekammer ​ |  1 ianuarie 1994  | 
 +|  Polska ​ |  Dyplom uzyskania tytułu specjalisty ​ |  Centrum Egzaminow Medycznych ​ |  1 mai 2004  | 
 +|  Portugal ​ |  1. Grau de assistente ​ |  1. Ministério da Saúde ​ |  1 ianuarie 1986  | 
 +| |  2. Titulo de especialista ​ |  2. Ordem dos Médicos ​ | | 
 +|  Slovenija ​ |  Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu ​ |  1. Ministrstvo za zdravje ​ |  1 mai 2004  | 
 +| | |  2. Zdravniska zbornica Slovenije ​ | | 
 +|  Slovensko ​ |  Diplom o specializacii ​ |  Slovenska zdravotnicka univerzita ​ |  1 mai 2004  | 
 +|  Suomi/​Finland ​ |  Erikoislääkärin tutkinto/​Specialläkarexamen ​ |  1. Helsingin yliopisto/​Helsingfors universitet ​ |  1 ianuarie 1994  | 
 +| | |  2. Kuopion yliopisto ​ | | 
 +| | |  3. Oulun yliopisto ​ | | 
 +| | |  4. Tampereen yliopisto ​ | | 
 +| | |  5. Turun yliopisto ​ | | 
 +|  Sverige ​ |  Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen ​ |  Socialstyrelsen ​ |  1 ianuarie 1994  | 
 +|  United Kingdom ​ |  Certificate of Completion of specialist training ​ |  Competent authority ​ |  20 decembrie 1976  | 
 +| | | | | 
 +|__  [[http://​idrept.ro/​12027893.htm|(la data 19-iul-2011 subpunctul 5.1.2.. din anexa V completat de anexa I%%^%%1 din Decizia 2011/​467/​UE/​19-iul-2011 )]]  __| | | | 
 +^   ​Ţară ​ ^   Titlu de calificare ​ ^   ​Organismul care eliberează titlul de calificare ​ ^   Data de referinţă ​ ^  
 +|Elveţia|Diplom als Facharzt|Eidgenossisches Departement des Innern und Verbindung der Schweizer Arztinnen und Arzte| ​ 1 iunie 2002» ​ | 
 +| ::: | | | ::: | 
 +| ::: |Diplome de medecin specialiste|Departement federal de l'​interieur et Federation des medecins suisses| ::: | 
 +| ::: | | | ::: | 
 +| ::: |Diploma di medico specialista|Dipartimento federale dell'​interno e Federazione dei medici svizzeri| ::: | 
 +|__  [[http://​idrept.ro/​DocumentView.aspx?​DocumentId=12018473-2015-06-08&​DisplayDate=2015-11-17|%%*%%) În tabelul de la punctul 5.1.2, după menţiunea referitoare la Franţa se introduce textul următor:​]] ​ __| | | | 
 +| | | | | 
 +|__  [[http://​idrept.ro/​12035811.htm|(la data 01-iul-2013 subpunctul 5.1.2.. din anexa V completat de punctul 2. din anexa 1, partea 1 din Directiva 2013/​25/​UE/​13-mai-2013 )]]  __| | | | 
 +|Hrvatska|Diploma o specijalistickom usavrsavanju|Ministarstvo nadlezno za zdravstvo| ​ 1 iulie 2013  |
  • titluri_de_calificare_ca_medic_specialist.txt
  • Ultima modificare: 2018/11/17 10:34
  • (editare externă)