titluri_de_calificare_ca_medic_veterinar

Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

titluri_de_calificare_ca_medic_veterinar [2018/11/17 10:34] (curent)
Linia 1: Linia 1:
 +====== 5.4.2. Titluri de calificare ca medic veterinar ====== 
 +^  Ţara  ^  Titlu de calificare ​ ^  Organismul care eliberează titlul de calificare ​ ^  Certificatul care însoţeşte titlul de calificare ​ ^  Data de referinţă ​ ^ 
 +|  België/​Belgique/​ Belgien ​ |  Diploma van dierenarts/​Diplôme de docteur en médecine vétérinaire ​ |  - De universiteiten/​Les universités ​ ||  21 decembrie 1980  | 
 +| ::: | ::: | | ::: | ::: | 
 +| ::: | ::: |  - De bevoegde Examen-commissie van de Vlaamse Gemeenschap/​Le Jury compétent d'​enseignement de la Communauté française ​ | ::: | ::: | 
 +|  Ceska republika ​ |  - Diplom o ukončeni studia ve studijnim programu veterinarni lékařstvi (doktor veterinarni mediciny, MVDr.) ​ |  Veterinarni fakulta univerzity v Ceské republice ​ ||  1 mai 2004  | 
 +| ::: | | ::: | ::: | ::: | 
 +| ::: |  - Diplom o ukončeni studia ve studijnim programu veterinarni hygiena a ekologie (doktor veterinarni mediciny, MVDr.) ​ | ::: | ::: | ::: | 
 +|  Danmark ​ |  Bevis for bestet kandidateksamen i veterinrvidenskab ​ |  Kongelige Veterinr- og Landbohj-skole ​ | |  21 decembrie 1980  | 
 +|  Deutschland ​ |  Zeugnis über das Ergebnis des Dritten Abscnitts der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung ​ |  Der Vorsitzende des Prüfungsaus-schusses für die Tierärztliche Prüfung einer Universität oder Hoch-schule ​ | |  21 decembrie 1980  | 
 +|  Eesti  |  Diplom: täitnud veterinaarmeditsiini ppekava ​ |  Eesti Pllumajandusülikool ​ | |  1 mai 2004  | 
 +| | | | |  1 ianuarie 1981  | 
 +|  Espana ​ |  Titulo de Licenciado en Veterinaria ​ |  - Ministerio de Educacion y Cultura ​ ||  1 ianuarie 1986  | 
 +| ::: | ::: | | ::: | ::: | 
 +| ::: | ::: |  - El rector de una universidad ​ | ::: | ::: | 
 +|  France ​ |  Diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ​ | | |  21 decembrie 1980  | 
 +|  Ireland ​ |  - Diploma of Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB)  |||  21 decembrie 1980  | 
 +| ::: | | ::: | ::: | ::: | 
 +| ::: |  - Diploma of Membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS) ​ | ::: | ::: | ::: | 
 +|  Italia ​ |  Diploma di laurea in medicina veterinaria ​ |  Universit ​ |  Diploma di abilitazione all'​esercizio della medicina veterinaria ​ |  1 ianuarie 1985  | 
 +| | | | |  1 mai 2004  | 
 +|  Latvija ​ |  Veterinrrsta diploms ​ |  Latvijas Lauksaimniecibas Universitte ​ | |  1 mai 2004  | 
 +|  Lietuva ​ |  Aukstojo mokslo diplomas (veterinarijos gydytojo (DVM)) ​ |  Lietuvos Veterinarijos Akademija ​ | |  1 mai 2004  | 
 +|  Luxembourg ​ |  Diplôme d'Etat de docteur en médecine vétérinaire ​ |  Jury d'​examen d'​Etat ​ | |  21 decembrie 1980  | 
 +|  Magyarorszag ​ |  Állatorvos doktor oklevél - dr. med. vet.  |  Szent Istvan Egyetem Állatorvos-tudomanyi Kar  | |  1 mai 2004  | 
 +|  Malta  |  Lienzja ta' Kirurgu Veterinarju ​ |  Kunsill tal-Kiruri Veterinarji ​ | |  1 mai 2004  | 
 +|  Nederland ​ |  Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig/​veeartse-nijkundig examen ​ | | |  21 decembrie 1980  | 
 +|  Österreich ​ |  - Diplom-Tierarzt ​ |  Universität ​ |  - Doktor der Veterinärmedizin ​ |  1 ianuarie 1994  | 
 +| ::: | | ::: | | ::: | 
 +| ::: |  - Magister medicinae veterinariae ​ | ::: |  - Doctor medicinae veterinariae ​ | ::: | 
 +| ::: | | ::: | | ::: | 
 +| ::: | | ::: |  - Fachtierarzt ​ | ::: | 
 +|  Polska ​ |  Dyplom lekarza weterynarii ​ |  1. Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ​ ||  1 mai 2004  | 
 +| ::: | ::: | | ::: | ::: | 
 +| ::: | ::: |  2. Akademia Rolnicza we Wrocławiu ​ | ::: | ::: | 
 +| ::: | ::: | | ::: | ::: | 
 +| ::: | ::: |  3. Akademia Rolnicza w Lublinie ​ | ::: | ::: | 
 +| ::: | ::: | | ::: | ::: | 
 +| ::: | ::: |  4. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ​ | ::: | ::: | 
 +|  Portugal ​ |  Carta de curso de licenciatura em medicina veterinaria ​ |  Universidade ​ | |  1 ianuarie 1986  | 
 +|  Slovenija ​ |  Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "​doktor veterinarske medicine/​doktorica veterinarske medicine" ​ |  Univerza ​ |  Spričevalo o opravljenem državnem izpitu s področja veterinarstva ​ |  1 mai 2004  | 
 +|  Slovensko ​ |  Vysokoskolský diplom o udeleni akademického titulu "​doktor veterinarskej mediciny"​ ("​MVDr."​) ​ |  Univerzita veterinarskeho lekarstva ​ | |  1 mai 2004  | 
 +|  Suomi/ Finland ​ |  Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto/​Veterinärmedicine licentiatexamen ​ |  Helsingin yliopisto/​Helsingfors universitet ​ | |  1 ianuarie 1994  | 
 +|  Sverige ​ |  Veterinärexamen ​ |  Sveriges Lantbruksuniversitet ​ | |  1 ianuarie 1994  | 
 +|  United Kingdom ​ |  1. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) ​ |  1. University of Bristol ​ ||  21 decembrie 1980  | 
 +| ::: | | | ::: | ::: | 
 +| ::: |  2. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) ​ |  2. University of Liverpool ​ | ::: | ::: | 
 +| ::: | | | ::: | ::: | 
 +| ::: |  3. Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMB) ​ |  3. University of Cambridge ​ | ::: | ::: | 
 +| ::: | | | ::: | ::: | 
 +| ::: |  4. Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&​S) ​ |  4. University of Edinburgh ​ | ::: | ::: | 
 +| ::: | | | ::: | ::: | 
 +| ::: |  5. Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&​S) ​ |  5. University of Glasgow ​ | ::: | ::: | 
 +| ::: | | | ::: | ::: | 
 +| ::: |  6. Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMed) ​ |  6. University of London ​ | ::: | ::: | 
 +| | | | | | 
 +|__  [[http://​idrept.ro/​12027893.htm|(la data 19-iul-2011 subpunctul 5.4.2.. din anexa V completat de anexa I%%^%%1 din Decizia 2011/​467/​UE/​19-iul-2011 )]]  __| | | | | 
 +^  Ţară ​ ^  Titlu de calificare ​ ^  Organismul care eliberează titlul de calificare ​ ^  Certificatul care însoţeşte titlul de calificare ​ ^  Data de referinţă ​ ^ 
 +|Elveţia|Eidgenossisches Tierarztdiplom|Eidgenossisches Departement des Innern|| ​ 1 iunie 2002» ​ | 
 +| ::: | | | ::: | ::: | 
 +| ::: |Diplome federal de veterinaire|Departement federal de l'​interieur| ::: | ::: | 
 +| ::: | | | ::: | ::: | 
 +| ::: |Diploma federale di veterinario|Dipartimento federale dell'​interno| ::: | ::: | 
 +|__  [[http://​idrept.ro/​DocumentView.aspx?​DocumentId=12018473-2015-06-08&​DisplayDate=2015-11-17|%%*%%) În tabelul de la punctul 5.4.2 din secţiunea V.4, după menţiunea referitoare la Franţa se introduce textul următor:​]] ​ __| | | | | 
 +| | | | | | 
 +|__  [[http://​idrept.ro/​12035811.htm|(la data 01-iul-2013 subpunctul 5.4.2.. din anexa V completat de punctul 2., alin. (D) din anexa 1, partea 1 din Directiva 2013/​25/​UE/​13-mai-2013 )]]  __| | | | | 
 +|Hrvatska|Diploma «doktor veterinarske medicine/​doktorica veterinarske medicine»|Veterinarski fakultet Sveucilista u Zagrebu| |  1 iulie 2013  |
  • titluri_de_calificare_ca_medic_veterinar.txt
  • Ultima modificare: 2018/11/17 10:34
  • (editare externă)