Legislație

Cadrul normativ de funcționare a CNRED

Cadrul normativ de funcționare a CNRED

HOTĂRÂRE nr. 49 din 29 ianuarie 1999 privind înființarea Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor

ORDIN nr. 3422 din 12 martie 1999 privind înființarea Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor

ORDIN nr. 3161 din 06 februarie 2002 privind modificarea sumelor percepute de către CNRED

ORDIN nr. 5122 din 11 decembrie 2002 privind modificarea și completarea Ordinului nr. 3422 din 12 martie 1999

ORDIN nr. 5380 din 16 octombrie 2006 privind modificarea sumelor percepute de către CNRED

ORDIN nr. 4022 din 14 mai 2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor și a Metodologiei de recunoaștere și echivalare a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice

ORDIN nr. 5950 din 18 noiembrie 2009 privind  modificarea Ordinului nr. 3422 din 12 martie 1999

ORDIN nr. 3240 din 15 februarie 2010 prvind reglementarea recunoașterii funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute într-o instituție de învățământ universitar acreditată într-un stat membru al Uniunii Europene, Spațiul Economic European și în Confederația Elvețiană

ORDIN nr. 5436 din 21 septembrie 2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii și a anexelor la actele de studii emise de instituțiile de învățământ superior din România

ORDIN nr. 7235 din 22 decembrie 2011 pentru modificarea Anexei la Ordinul nr. 4022/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor și a Metodologiei de recunoaștere și echivalare a diplomelor, certificatelor și titlurilor științifice, cu modificările ulterioare

ORDIN  nr.  3579  din  21  martie  2012  privind  modificarea  Normelor  metodologice  pentru vizarea actelor de studii şi a anexelor la actele de studii emise de instituţiile de învăţământ superior  din  România,  aprobate  prin  Ordinul  ministrului  educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi sportului nr. 5.436/2011

ORDIN  nr.  3199  din  3  februarie  2012  pentru  aprobarea  Metodologiei  privind  eliberarea pentru  profesiile  nereglementate  în  România  a  adeverinţei  de  conformitate  a  studiilor  cu prevederile  Directivei  2005/36/CE  a  Parlamentului  European  şi  a  Consiliului  din  7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale

ORDIN nr. 3191 din 9 februarie 2015 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată  a  calităţii  de  conducător  de  doctorat,  în  România,  pentru  persoanele  care  au obţinut  această  calitate  în  una  dintre  ţările  Uniunii  Europene,  ale  Spaţiului  Economic European şi în Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu ale lumii

ORDIN nr. 5530 din 21 octombrie 2015 privind completarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii şi a anexelor la actele de studii emise de instituţiile de învăţământ superior  din  România,  aprobate  prin  Ordinul  ministrului  educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi sportului nr. 5.436/2011

ORDIN  nr.  3647  din  13  aprilie  2016  privind  prelucrarea  de  către  Centrul  Naţional  de Recunoaştere  şi  Echivalare  a  Diplomelor  a  cererilor  de  obţinere  a  cardului  profesional european pentru profesii nereglementate în România, dar reglementate în alte state membre ale  Spaţiului  Economic  European  (SEE)  şi  emiterea  cardului  profesional  european  pentru prestarea temporară şi ocazională de servicii, fără verificare prealabilă în statul membru de stabilire

ORDIN nr 4960 din 18 august 2016 privind actualizarea taxelor pentru serviciile prestate de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor

ORDIN nr. 5443 din 7 octombrie 2016 privind aprobarea operațiunilor de încasări a taxelor pentru serviciile prestate de către Centrul  Naţional  de Recunoaştere  şi  Echivalare  a  Diplomelor

ORDIN nr. 5921 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, respectiv instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calităţii de conducător de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate

ORDIN nr. 5923 din 6 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate

ORDIN  nr.  6121  din  20  decembrie  2016  privind  aprobarea  Metodologiei  de  recunoaştere  a actelor de studii de nivel licenţă, master sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate

ORDIN nr. 3630 din 2 mai 2018 privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere şi echivalare a actelor de studii de nivel preuniversitar obţinute în străinătate

ORDIN nr. 3067 din 20 ianuarie 2020 privind aprobarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii, a anexelor la actele de studii şi a documentelor şcolare universitare emise de instituţiile de învăţământ superior din România

ORDIN nr. 3193 din 07 februarie 2020 privind eliminarea și actualizarea unor taxe pentru serviciile prestate de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor

ORDIN nr. 4241 din 12 mai 2020 privind luarea unor măsuri pentru eficientizarea serviciilor furnizate de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor

ORDIN nr. 3248 din 08.02.2021 pentru adoptarea unor măsuri privind recunoașterea studiilor în contextul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană

Învățământ superior

hide

Admitere studii superioare

HOTĂRÂRE  nr.  567  din  15  iunie  2005  privind  organizarea  şi  desfăşurarea  studiilor universitare de doctorat

ORDIN  nr.  3165  din  4  februarie  2015  pentru  aprobarea  Metodologiei-cadru  privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2015-2016

ORDIN  nr.  3782  din  6  mai  2015  privind  aprobarea  Metodologiei  de  primire  la  studii  şi şcolarizare  a  cetăţenilor  străini  din  state  terţe  UE  în  unităţile  de  învăţământ preuniversitar/instituţiile  de  învăţământ  superior  acreditate/autorizate  provizoriu,  în  anul şcolar/universitar 2015-2016

ORDIN  nr.  3107  din  27  ianuarie  2016  pentru  aprobarea  Metodologiei-cadru  privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2016-2017

ORDIN nr. 3755 din 11 mai 2016 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar  2016-2017,  aprobată  prin  Ordinul  ministrului  educaţiei  naţionale  şi  cercetării ştiinţifice nr. 3.107/2016

ORDIN  Nr. 6102/2016 din 15 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat

ORDIN nr. 3236 din 10 februarie 2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare şi cu bursă şi pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, în instituţiile de învăţământ superior de stat acreditate

ORDIN nr. 3473 din 17 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018

ORDIN  nr.  3062  din  16  ianuarie  2018  privind  modificarea  art.  13  din  anexa  la  Ordinul ministrului  educaţiei  naţionale  şi  cercetării  ştiinţifice  nr.  6.102/2016  pentru  aprobarea Metodologiei-cadru  privind  organizarea  admiterii  în  ciclurile  de  studii  universitare  de licenţă, de master şi de doctorat

Cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior

ORDIN  nr.  5134  din  3  decembrie  1998  privind  examenul  de  finalizare  a  studiilor  în învăţământul superior de scurtă şi de lungă durată

ORDIN nr. 3450 din 21 martie 2006 privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior – examene de absolvire, licență, diplomă, selecție, disertație

ORDIN nr. 295 din 5 februarie 2007 privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare  a  studiilor  în  învăţământul  superior  –  examene  de  absolvire,  licenţă,  diplomă, selecţie,  disertaţie  şi  de  finalizare  a  programelor  de  pregătire  universitară  avansată  din cadrul studiilor universitare de doctorat

ORDIN nr. 4033 din 12 aprilie 2011 privind metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior – examene de absolvire, licenţă, diplomă, selecţie, disertaţie

ORDIN  nr.  3271  din  14  februarie  2012  privind  metodologia-cadru  de  organizare  a examenelor  de  finalizare  a  studiilor  în  învăţământul  superior  –  examene  de  absolvire, licenţă, diplomă, selecţie, disertaţie

ORDIN nr. 3545 din 15 aprilie 2013 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie

ORDIN  nr.  183  din  16  aprilie  2014  privind  aprobarea  Metodologiei-cadru  de  organizare  şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie

ORDIN nr. 3179 din 5 februarie 2015 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie

ORDIN nr. 3098 din 27 ianuarie 2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie

ORDIN  Nr. 6125/2016 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie 

ORDIN  nr.  3471  din 17 martie 2017 privind modificarea  art.  19  din  Metodologia-cadru  de organizare  şi  desfăşurare  a  examenelor  de  licenţă/diplomă  şi  disertaţie,  aprobată  prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.125/2016

ORDIN nr. 5643 din 12 decembrie 2017 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale  şi  cercetării  ştiinţifice  nr.  6.125/2016  privind  aprobarea  Metodologiei-cadru  de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie

Tipizate și regulamente acte de studii emise de instituțiile de învățământ superior din România

HOTĂRÂRE  nr.  733  din  21  octombrie  1998  cu  privire  la  tipurile  de  diplome,  certificate  şi atestate acordate în învăţământul superior

ORDIN nr. 2284 din 28 septembrie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior

ORDIN nr. 5289 din 9 septembrie 2008 privind diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă

ORDIN nr. 4151 din 15 iunie 2010 privind diploma de master şi suplimentul la diplomă

ORDIN  nr.  5803  din  6  decembrie  2010  privind  aprobarea  modelelor  diplomei  de  licenţă, diplomei de arhitect şi suplimentului la diplomă

HOTĂRÂRE nr. 607 din 23 iulie 2014 privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor ciclului I – studii universitare de licenţă

ORDIN  nr.  657  din  24  noiembrie  2014  pentru  aprobarea  Regulamentului  privind  regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior

HOTĂRÂRE  nr.  728  din  5  octombrie  2016  privind  aprobarea  conţinutului  şi  formatului actelor  de  studii  care  vor  fi  eliberate  absolvenţilor  ciclului  II  –  studii  universitare  de masterat şi absolvenţilor ciclului I şi ciclului II de studii universitare oferite comasat

Nomenclatoarele profilurilor/domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare precum şi titlurile conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă

HOTĂRÂRE  Nr.  301  din  5  iunie  1998  privind  profilurile,  specializările,  durata  studiilor, precum şi titlurile obţinute de absolvenţii învăţământului universitar, cursuri de zi

HOTĂRÂRE  nr.  645  din  4  august  2000  privind  profilurile,  specializările,  durata  studiilor, precum şi titlurile obţinute de absolvenţii învăţământului universitar, cursuri de zi

HOTĂRÂRE  nr.  999  din  26  octombrie  2000  privind  Nomenclatorul  domeniilor  şi  al specializărilor universitare de lungă durată din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular

HOTĂRÂRE  nr.  1370  din  20  decembrie  2000  pentru  modificarea  anexei  la  Hotărârea Guvernului nr. 999/2000 privind Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor universitare de lungă durată din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular

HOTĂRÂRE nr. 1336 din 27 decembrie 2001 privind domeniile şi specializările de referinţă din învăţământul universitar

HOTĂRÂRE  nr.  682  din  12  iunie  2003  pentru  modificarea  Hotărârii  Guvernului  nr. 1.336/2001 privind domeniile şi specializările de referinţă din învăţământul universitar

HOTĂRÂRE  nr.  896  din  10  iunie  2004  pentru  modificarea  Hotărârii  Guvernului  nr. 1.336/2001 privind domeniile şi specializările de referinţă din învăţământul universitar

HOTĂRÂRE  nr.  1175  din  6  septembrie  2006  privind  organizarea  studiilor  universitare  de licenţă şi aprobarea listei domeniilor şi specializărilor din cadrul acestora

HOTĂRÂRE nr. 501 din 30 mai 2007 privind titlurile obţinute de absolvenţii învăţământului universitar,  înmatriculaţi  în  anul  I  de  studii,  în  anii  universitari  2002-2003,  2003-2004 şi 2004-2005

HOTĂRÂRE  nr.  676  din  28  iunie  2007  privind  domeniile  de  studii  universitare  de  licenţă, structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările organizate de acestea

HOTĂRÂRE  nr.  890  din  20  august  2008  privind  denumirile  calificărilor  şi  titlurile  conferite absolvenţilor  învăţământului  universitar  de  licenţă  înmatriculaţi  în  anul  I  de  studii  în  anii universitari 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008

HOTĂRÂRE  nr.  749  din  24  iunie  2009  pentru  aprobarea  Nomenclatorului  domeniilor,  a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor / programelor de studii universitare  de  licenţă  acreditate  sau  autorizate  să  funcţioneze  provizoriu  organizate  de acestea

HOTĂRÂRE  nr.  1093  din  30  septembrie  2009  privind  modificarea  şi  completarea  Hotărârii Guvernului  nr.  749/2009  pentru  aprobarea  Nomenclatorului  domeniilor,  a  structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare delicenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea

HOTĂRÂRE nr. 966 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior,  a  domeniilor  şi  programelor  de  studii  universitare  acreditate  sau  autorizate  să funcţioneze  provizoriu,  a  locaţiilor  geografice  de  desfăşurare,  a  numărului  de  credite  de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

HOTĂRÂRE  nr.  707  din  18  iulie  2012  pentru  aprobarea  Nomenclatorului  domeniilor  şi  al specializărilor/programelor  de  studii  universitare,  a  structurii  instituţiilor  de  învăţământ superior,  a  domeniilor  şi  programelor  de  studii  universitare  acreditate  sau  autorizate  să funcţioneze  provizoriu,  a  locaţiilor  geografice  de  desfăşurare,  a  numărului  de  credite  de studii  transferabile  pentru  fiecare  program  de  studii  universitare,  formă  de  învăţământ  şi limbă  de  predare,  precum  şi  a  numărului  maxim  de  studenţi  care  pot  fi şcolarizaţi  în  anul universitar 2012-2013

HOTĂRÂRE nr. 69 din 27 februarie 2013 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1-3 la  Hotărârea  Guvernului  nr.  707/2012  pentru  aprobarea  Nomenclatorului  domeniilor  şi  al specializărilor/programelor  de  studii  universitare,  a  structurii  instituţiilor  de învăţământ superior,  a  domeniilor  şi  programelor  de  studii  universitare  acreditate  sau  autorizate  să funcţioneze  provizoriu,  a  locaţiilor  geografice  de  desfăşurare,  a  numărului  de  credite  de studii  transferabile  pentru  fiecare  program  de  studii  universitare, formă de învăţământ şi limbă  de  predare,  precum  şi  a  numărului  maxim  de  studenţi  care  pot  fi  şcolarizaţi  în  anul universitar 2012-2013

HOTĂRÂRE  nr.  143  din  3  aprilie  2013  privind  denumirile  calificărilor  şi  titlurile  conferite absolvenţilor  învăţământului  universitar  de  licenţă  înmatriculaţi  în  anul  I  de  studii  în  anii universitari 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011

RECTIFICARE  din  26  aprilie  2013  la  anexa  nr.  1  la  Hotărârea  Guvernului  nr.  143/2013 privind denumirile calificărilor şi titlurile conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 16 aprilie 2013

HOTĂRÂRE  nr.  493  din  17  iulie  2013  privind  aprobarea  Nomenclatorului  domeniilor  şi  al specializărilor/programelor  de  studii  universitare,  a  structurii  instituţiilor  de  învăţământ superior,  a  domeniilor  şi  programelor  de  studii  universitare  acreditate  sau  autorizate  să funcţioneze  provizoriu,  a  locaţiilor  geografice  de  desfăşurare,  a  numărului  de  credite  de studii  transferabile  pentru  fiecare  program  de  studii  universitare,  formă  de  învăţământ  şi limbă  de  predare,  precum  şi  a  numărului  maxim  de  studenţi  care  pot  fi şcolarizaţi  în  anul universitar 2013-2014

HOTĂRÂRE  nr.  580  din  9  iulie  2014  privind  aprobarea  Nomenclatorului  domeniilor  şi  al specializărilor/programelor  de  studii  universitare  şi  a  structurii  instituţiilor  de  învăţământ superior  pentru  anul  universitar  2014-2015,  precum  şi  aprobarea  titlurilor  conferiteabsolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 şi 2013-2014

HOTĂRÂRE   Nr. 575 din 15 iulie 2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2015 – 2016

HOTĂRÂRE  nr.  376  din  18  mai  2016  privind  aprobarea  Nomenclatorului  domeniilor  şi  al specializărilor/programelor  de  studii  universitare  şi  a  structurii  instituţiilor  de  învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017

HOTĂRÂRE nr. 140 din 16 martie 2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor  de  studii  universitare  şi  a  structurii  instituţiilor  de  învăţământ superior pentru anul universitar 2017-2018

HOTĂRÂRE nr. 577 din 9 august 2017 privind aprobarea denumirilor calificărilor şi titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 2014-2015, 2015-2016 şi 2016-2017

HOTĂRÂRE  nr.  615  din  30  august  2017  pentru  modificarea  şi  completarea  Hotărârii Guvernului  nr.  140/2017  privind  aprobarea  Nomenclatorului  domeniilor  şi  al specializărilor/programelor  de  studii  universitare  şi  a  structurii  instituţiilor  de  învăţământ superior pentru anul universitar 2017-2018

HOTĂRÂRE nr. 140 din 16 martie 2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017-2018

HOTĂRÂRE nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2018-2019

HOTĂRÂRE nr. 185/2018 din 4 aprilie 2018 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018-2019

HOTĂRÂRE nr. 691/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2018 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2018-2019

HOTĂRÂRE nr. 318/2019 din 23 mai 2019 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019-2020

HOTĂRÂRE nr. 326/2019 din 23 mai 2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2019-2020

HOTĂRÂRE nr. 297/2020 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2020-2021

HOTĂRÂRE nr. 299/2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2020-2021

Structurile instituţiilor de învăţământ superior din România - Licență

HOTĂRÂRE  nr.  568  din  28  iulie  1995  cu  privire  la  acordarea  autorizaţiei  de  funcţionare provizorie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 88/1993, privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor

HOTĂRÂRE nr. 225 din 4 aprilie 1996 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 568/1995

HOTĂRÂRE nr. 1371 din 3 decembrie 1996 cu privire la acordarea autorizării de funcţionare provizorie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor

HOTĂRÂRE  nr.  294  din  16  iunie  1997  cu  privire  la  funcţionarea  instituţiilor  de  învăţământ superior, în conformitate cu prevederile Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor

HOTĂRÂRE nr. 442 din 31 iulie 1998 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 294/1997 cu privire la funcţionarea instituţiilor de învăţământ superior, în conformitate cu prevederile Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor

HOTĂRÂRE  nr.  535  din  1  iulie  1999  privind  autorizarea  de  funcţionare  provizorie  sau acreditarea specializărilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular

HOTĂRÂRE din 1999 privind completarea HG-ului 535

HOTĂRÂRE  nr.  696  din  17  august  2000  pentru  înlocuirea  anexelor  nr.  1  şi  2  la  Hotărârea Guvernului  nr.  535/1999  privind  autorizarea  de  funcţionare  provizorie  sau  acreditarea specializărilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular

HOTĂRÂRE  nr.  1215  din  29  noiembrie  2000  pentru  completarea  anexelor  nr.  1  şi  2  la Hotărârea  Guvernului  nr.  535/1999  privind  autorizarea  de  funcţionare  provizorie  sau acreditarea specializărilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particular

HOTĂRÂRE  nr.  410  din  25  aprilie  2002  privind  structurile  şi  specializările  universitare  acreditate  sau autorizate să funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior

HOTĂRÂRE  nr.  944  din  29  august  2002  pentru  modificarea  Hotărârii  Guvernului  nr. 410/2002  privind  structurile  şi  specializările  universitare  acreditate  sau  autorizate  să funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior

HOTĂRÂRE nr. 693 din 12 iunie 2003 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.  410/2002  privind  structurile  şi  specializările  universitare  acreditate  sau  autorizate  să funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior

HOTĂRÂRE  nr.  1082  din  11  septembrie  2003  pentru  modificarea  Hotărârii  Guvernului  nr. 410/2002  privind  structurile  şi  specializările  universitare  acreditate  sau  autorizate  să funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior

HOTĂRÂRE nr. 940 din 10 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.  410/2002  privind  structurile  şi  specializările  universitare  acreditate  sau  autorizate  să funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior

HOTĂRÂRE  nr.  1609  din  30  septembrie  2004  pentru  modificarea  anexelor  nr.  1-3  la Hotărârea  Guvernului  nr.  410/2002  privind  structurile  şi  specializările  universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din instituţiile de învăţământ superior

HOTĂRÂRE  nr.  916  din  11  august  2005  privind  structurile  instituţiilor  de  învăţământ superior acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu şi a specializărilor din domeniile studiilor universitare de licenţă

HOTĂRÂRE  nr.  676  din  28  iunie  2007  privind  domeniile  de  studii  universitare  de  licenţă, structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările organizate de acestea

HOTĂRÂRE  nr.  981  din  22  august  2007  pentru  completarea  anexei  nr.  3  la  Hotărârea Guvernului  nr.  676/2007  privind  domeniile  de  studii  universitare  de  licenţă,  structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările organizate de acestea

HOTĂRÂRE nr. 635 din 11 iunie 2008 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior şi  specializările/programele  de  studii  universitare  de  licenţă  acreditate  sau  autorizate  să funcţioneze provizoriu organizate de acestea*) – Republicare

HOTĂRÂRE  nr.  922  din  20  august  2008  pentru  modificarea  anexelor  nr.  1-4  la  Hotărârea Guvernului  nr.  635/2008  privind  structurile  instituţiilor  de  învăţământ  superior  şi specializările/programele  de  studii  universitare  de  licenţă  acreditate  sau  autorizate  să funcţioneze provizoriu organizate de acestea

HOTĂRÂRE  nr.  749  din  24  iunie  2009  pentru  aprobarea  Nomenclatorului  domeniilor,  a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor / programelor de studii universitare  de  licenţă  acreditate  sau  autorizate  să  funcţioneze  provizoriu  organizate  de acestea

HOTĂRÂRE  nr.  943  din  19  august  2009  privind  modificarea  şi  completarea  Hotărârii Guvernului  nr.  749/2009  pentru  aprobarea  Nomenclatorului  domeniilor,  a  structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea

HOTĂRÂRE  nr.  1093  din  30  septembrie  2009  privind  modificarea  şi  completarea  Hotărârii Guvernului  nr.  749/2009  pentru  aprobarea  Nomenclatorului  domeniilor,  a  structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea

HOTĂRÂRE  nr.  631  din  30  iunie  2010  privind  modificarea  şi  completarea  Hotărârii Guvernului  nr.  749/2009  pentru  aprobarea  Nomenclatorului  domeniilor,  a  structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea

HOTĂRÂRE  nr.  87  din  2  februarie  2011  privind  modificarea  şi  completarea  Hotărârii Guvernului  nr.  749/2009  pentru  aprobarea  Nomenclatorului  domeniilor,  a  structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea

HOTĂRÂRE nr. 966 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior,  a  domeniilor  şi  programelor  de  studii  universitare  acreditate  sau  autorizate  să funcţioneze  provizoriu,  a  locaţiilor  geografice  de  desfăşurare,  a  numărului  de  credite  de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

HOTĂRÂRE  nr.  707  din  18  iulie  2012  pentru  aprobarea  Nomenclatorului  domeniilor  şi  al specializărilor/programelor  de  studii  universitare,  a  structurii  instituţiilor  de  învăţământ superior,  a  domeniilor  şi  programelor  de  studii  universitare  acreditate  sau  autorizate  să funcţioneze  provizoriu,  a  locaţiilor  geografice  de  desfăşurare,  a  numărului  de  credite  de studii  transferabile  pentru  fiecare  program  de  studii  universitare,  formă  de  învăţământ  şi limbă  de  predare,  precum  şi  a  numărului  maxim  de  studenţi  care  pot  fi  şcolarizaţi  în  anul universitar 2012-2013

HOTĂRÂRE nr. 69 din 27 februarie 2013 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1-3 la  Hotărârea  Guvernului  nr.  707/2012  pentru  aprobarea  Nomenclatorului  domeniilor  şi  al specializărilor/programelor  de  studii  universitare,  a  structurii  instituţiilor  de  învăţământ superior,  a  domeniilor  şi  programelor  de  studii  universitare  acreditate  sau  autorizate  să funcţioneze  provizoriu,  a  locaţiilor  geografice  de  desfăşurare,  a  numărului  de  credite  de studii  transferabile  pentru  fiecare  program  de  studii  universitare, formă de  învăţământ  şi limbă  de  predare,  precum  şi  a  numărului  maxim  de  studenţi  care  pot  fi  şcolarizaţi  în  anul universitar 2012-2013

HOTĂRÂRE  nr.  493  din  17  iulie  2013  privind  aprobarea  Nomenclatorului  domeniilor  şi  al specializărilor/programelor  de  studii  universitare,  a  structurii  instituţiilor  de  învăţământ superior,  a  domeniilor  şi  programelor  de  studii  universitare  acreditate  sau  autorizate să funcţioneze  provizoriu,  a  locaţiilor  geografice  de  desfăşurare,  a  numărului  de  credite  de studii  transferabile  pentru  fiecare  program  de  studii  universitare,  formă  de  învăţământ  şi limbă  de  predare,  precum  şi  a  numărului  maxim  de  studenţi  care  pot  fi şcolarizaţi  în  anul universitar 2013-2014

HOTĂRÂRE  nr.  730  din  25  septembrie  2013  pentru  modificarea  şi  completarea  Hotărârii Guvernului nr. 493/2013 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor  de  studii  universitare,  a  structurii  instituţiilor  de  învăţământ  superior,  a domeniilor  şi  programelor  de  studii  universitare  acreditate  sau  autorizate  să  funcţioneze provizoriu,  a  locaţiilor  geografice  de  desfăşurare,  a  numărului  de  credite  de  studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014

HOTĂRÂRE  nr.  580  din  9  iulie  2014  privind  aprobarea  Nomenclatorului  domeniilor  şi  al specializărilor/programelor  de  studii  universitare  şi  a  structurii  instituţiilor  de  învăţământ superior  pentru  anul  universitar  2014-2015,  precum  şi  aprobarea  titlurilor  conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 şi 2013-2014

HOTĂRÂRE  nr.  1071  din  26  noiembrie  2014  pentru  modificarea  Hotărârii  Guvernului  nr. 580/2014  privind  aprobarea  Nomenclatorului  domeniilor  şi  al  specializărilor/programelor de  studii  universitare  şi  a  structurii  instituţiilor  de  învăţământ  superior  pentru  anul universitar 2014-2015, precum şi aprobarea titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar  de  licenţă  înmatriculaţi  în  anul  I  în  anii  universitari  2011-2012,  2012-2013 şi 2013-2014

HOTĂRÂRE   Nr. 575 din 15 iulie 2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2015 – 2016 

HOTĂRÂRE  nr.  781  din  23  septembrie  2015  pentru  modificarea  şi  completarea  Hotărârii Guvernului  nr.  575/2015  privind  aprobarea  Nomenclatorului  domeniilor  şi  al specializărilor/programelor  de  studii  universitare  şi  a  structurii  instituţiilor  de  învăţământ superior pentru anul universitar 2015-2016

HOTĂRÂRE  nr.  376  din  18  mai  2016  privind  aprobarea  Nomenclatorului  domeniilor  şi  al specializărilor/programelor  de  studii  universitare  şi  a  structurii  instituţiilor  de  învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017

HOTĂRÂRE  nr.  654  din  14  septembrie  2016  pentru  modificarea  şi  completarea  Hotărârii Guvernului  nr.  376/2016  privind  aprobarea  Nomenclatorului  domeniilor  şi  al specializărilor/programelor  de  studii  universitare  şi  a  structurii  instituţiilor  de  învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017

HOTĂRÂRE nr. 140 din 16 martie 2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor  de  studii  universitare  şi  a  structurii  instituţiilor  de  învăţământ superior pentru anul universitar 2017-2018

HOTĂRÂRE nr. 614 din 30 august 2017 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului  nr.  117/2017  privind  domeniile  şi  programele  de  studii  universitare  de  master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017-2018

HOTĂRÂRE  nr.  615  din  30  august  2017  pentru  modificarea  şi  completarea  Hotărârii Guvernului  nr.  140/2017  privind  aprobarea  Nomenclatorului  domeniilor  şi  al specializărilor/programelor  de  studii  universitare  şi  a  structurii  instituţiilor  de  învăţământ superior pentru anul universitar 2017-2018

HOTĂRÂRE nr. 158 din 29 martie 2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018-2019

HOTĂRÂRE nr. 185 din 4 aprilie 2018 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018-2019

HOTĂRÂRE  nr.  691  din  5  septembrie  2018  pentru  modificarea  şi  completarea  Hotărârii Guvernului  nr.  185/2018  privind  domeniile  şi  programele  de  studii  universitare  de  master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018-2019

HOTĂRÂRE  Nr. 326/2019 din 23 mai 2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2019 – 2020

Structurile instituţiilor de învăţământ superior din România - Master

ORDIN nr. 3628 din 31 martie 2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

ORDIN  nr.  4644  din  30  iunie  2008  pentru  modificarea  Ordinului  ministrului  educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3.628/2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

ORDIN nr. 4936 din 30 iulie 2008 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei,  cercetării  şi  tineretului  nr.  4.644/2008  pentru  modificarea  Ordinului  ministrului educaţiei,  cercetării  şi  tineretului  nr.  3.628/2008  privind  aprobarea  programelor  de  studii universitare  de  masterat  evaluate  de  Agenţia  Română  de  Asigurare  a  Calităţii  în Învăţământul Superior

ORDIN nr. 5538 din 30 septembrie 2008 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3.628/2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

ORDIN  nr.  4666  din  3  august  2009  pentru  modificarea  Ordinului  ministrului  educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3.628/2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

ORDIN nr. 4630 din 11 august 2010 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

ORDIN nr. 5224 din 30 august 2011 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

ORDIN  nr.  5483  din  28  septembrie  2011  pentru  modificarea  anexelor  nr.  1-3  la  Ordinul ministrului  educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi  sportului  nr.  5.224/2011  privind  aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

ORDIN  nr.  3841  din  26  aprilie  2012  pentru  aprobarea  condiţiilor  privind  organizarea masterului didactic

ORDIN nr. 4945 din 31 iulie 2012 privind domeniile şi programele de studii universitare de masterat  evaluate  de  Agenţia  Română  de  Asigurare  a  Calităţii  în  Învăţământul  Superior organizate în cadrul instituţiilor de învăţământ superior

ORDIN  nr.  5823  din  26  septembrie  2012  pentru  modificarea  şi  completarea  Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.945/2012 privind domeniile şi programele de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior organizate în cadrul instituţiilor de învăţământ superior

HOTĂRÂRE nr. 581 din 30 iulie 2013 privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master,  a  programelor  de  studii  şi  a  numărului  maxim  de  studenţi  ce  pot  fi  şcolarizaţi  în anul universitar 2013-2014

HOTĂRÂRE nr. 303 din 16 aprilie 2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 581/2013 privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master, a programelor de studii şi a numărului maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014

HOTĂRÂRE  nr.  582  din  16  iulie  2014  privind  domeniile  de  studii  universitare  de  master acreditate, programele de studii şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2014-2015

HOTĂRÂRE  nr.  827  din  1  octombrie  2014  pentru  modificarea  Hotărârii  Guvernului  nr. 582/2014  privind  domeniile  de  studii  universitare  de  master  acreditate,  programele  de studii şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2014-2015

HOTĂRÂRE nr. 595 din 22 iulie 2015 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2015-2016, precum şi domeniile de studii universitare de doctorat din cadrul instituţiilor de învăţământ superior

Hotărârea  nr.  778/2015  pentru  modificarea  anexelor nr.  1-3  la  Hotărârea  Guvernului  nr.  595/2015  privind domeniile  și  programele  de  studii  universitare  de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi  școlarizați  în  anul universitar 2015-2016,  precum  și domeniile de studii universitare de doctorat din cadrul instituțiilor de învățământ superior

HOTĂRÂRE nr. 402 din 2 iunie 2016 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016-2017

HOTĂRÂRE  Nr. 664 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 402/2016 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016 – 2017 

HOTĂRÂRE  Nr. 117 din 16 martie 2017 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017 – 2018

HOTĂRÂRE nr. 614 din 30 august 2017 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului  nr.  117/2017  privind  domeniile  şi  programele  de  studii  universitare  de  master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017-2018

ORDIN  Nr. 3851 din 2 mai 2017 privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.841/2012 pentru aprobarea condiţiilor privind organizarea masterului didactic

ORDIN  Nr. 5376 din 19 octombrie 2017 privind aprobarea domeniilor şi specializărilor/programelor de studii universitare corelate cu sectoarele economice cu potenţial de creştere în România

Cadrul legislativ general

hide

Domeniul educației

LEGEA nr. 88/1993*) din 17 decembrie 1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor – Republicare

LEGEA nr. 84 din 1995 – Legea Învățământului

HOTĂRÂRE nr. 88 din 10 februarie 2005 privind organizarea studiilor universitare de licenţă

ORDIN  nr.  5219  din  9  septembrie  2010  privind  recunoaşterea  şi  echivalarea  rezultatelor obţinute  la  examene  cu  recunoaştere  internaţională  pentru  certificarea  competenţelor lingvistice  în  limbi  străine  şi  la examene  cu  recunoaştere  europeană  pentru  certificarea competenţelor  digitale  cu  probele  de  evaluare  a  competenţelor  lingvistice  într-o  limbă  de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale

ORDIN nr. 5553 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea pe baza  ECTS/SECT  a  învăţământului  universitar  de  scurtă  durată,  realizat  prin  colegiul  cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar

ORDIN  nr.  3952  din  3  mai  2012  pentru  reglementarea  unor  măsuri  privind  finalizarea studiilor în învăţământul superior pentru situaţiile prevăzute la art. 361 alin. (4) şi (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

ORDIN  nr.  3841  din  26  aprilie  2012  pentru  aprobarea  condiţiilor  privind  organizarea masterului didactic

HOTĂRÂRE nr. 918 din 20 noiembrie 2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor

ORDIN  nr.  651  din  19  noiembrie  2014  pentru  aprobarea  Metodologiei  privind  mobilitatea academică a studenţilor

ORDONANŢĂ  DE  URGENŢĂ  nr.  49  din  26  iunie  2014  privind  instituirea  unor  măsuri  în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative

ORDIN nr. 5120 din 12 decembrie 2014 pentru modificarea Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de  licenţă,  pentru  cadrele  didactice  din  învăţământul  preuniversitar,  aprobată  prin  Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011

ORDIN  nr.  5272  din  22  septembrie  2015  privind  aprobarea  Procedurii  de  aprobare  a necesarului de formulare tipizate care atestă finalizarea studiilor

ORDONANŢĂ nr. 42 din 26 august 2015 privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare

LEGE nr. 143 din 12 iulie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2015 privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare

ORDIN nr. 6156 din 22 decembrie 2016 privind organizarea şi desfăşurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini

ORDIN  nr.  3873  din  5  mai  2017  pentru  modificarea  şi  completarea  Ordinului  ministrului educaţiei  naţionale  şi  cercetării  ştiinţifice  nr.  6.156/2016  privind  organizarea  şi desfăşurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini

ORDIN nr. 3131 din 30 ianuarie 2018 privind includerea în planurile de învăţământ, pentru toate programele de studii universitare organizate în instituţiile de învăţământ superior din sistemul naţional de învăţământ, a cursurilor de etică şi integritate academică

Alte domenii

DECRET nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor socialiste

ORDONANŢĂ nr. 66 din 24 august 1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961

LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

LEGE nr. 455 din 18 iulie 2001 privind semnătura electronică (republicată)

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

ORDONANŢĂ nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

HOTĂRÂRE nr. 1349 din 27 noiembrie 2002 privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia, pe teritoriul României, a corespondenţei clasificate

LEGE  nr.  209  din  9  noiembrie  2016  pentru  modificarea  şi  completarea  Ordonanţei  de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

ORDONANŢĂ  DE  URGENŢĂ  nr.  41  din  28  iunie  2016  privind  stabilirea  unor  măsuri  de simplificare  la  nivelul  administraţiei  publice  centrale  şi  pentru  modificarea  şi  completarea unor acte normative

HOTĂRÂRE nr. 949 din 28 decembrie 2017 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193 din 2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 38 din 30 martie 2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 39 din 02 aprilie 2020 pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică

hide

Domeniul educației

LEGEA nr. 88/1993*) din 17 decembrie 1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor – Republicare

LEGEA nr. 84 din 1995 – Legea Învățământului

HOTĂRÂRE nr. 88 din 10 februarie 2005 privind organizarea studiilor universitare de licenţă

ORDIN  nr.  5219  din  9  septembrie  2010  privind  recunoaşterea  şi  echivalarea  rezultatelor obţinute  la  examene  cu  recunoaştere  internaţională  pentru  certificarea  competenţelor lingvistice  în  limbi  străine  şi  la examene  cu  recunoaştere  europeană  pentru  certificarea competenţelor  digitale  cu  probele  de  evaluare  a  competenţelor  lingvistice  într-o  limbă  de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale

ORDIN nr. 5553 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea pe baza  ECTS/SECT  a  învăţământului  universitar  de  scurtă  durată,  realizat  prin  colegiul  cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar

ORDIN  nr.  3952  din  3  mai  2012  pentru  reglementarea  unor  măsuri  privind  finalizarea studiilor în învăţământul superior pentru situaţiile prevăzute la art. 361 alin. (4) şi (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

ORDIN  nr.  3841  din  26  aprilie  2012  pentru  aprobarea  condiţiilor  privind  organizarea masterului didactic

HOTĂRÂRE nr. 918 din 20 noiembrie 2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor

ORDIN  nr.  651  din  19  noiembrie  2014  pentru  aprobarea  Metodologiei  privind  mobilitatea academică a studenţilor

ORDONANŢĂ  DE  URGENŢĂ  nr.  49  din  26  iunie  2014  privind  instituirea  unor  măsuri  în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative

ORDIN nr. 5120 din 12 decembrie 2014 pentru modificarea Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de  licenţă,  pentru  cadrele  didactice  din  învăţământul  preuniversitar,  aprobată  prin  Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011

ORDIN  nr.  5272  din  22  septembrie  2015  privind  aprobarea  Procedurii  de  aprobare  a necesarului de formulare tipizate care atestă finalizarea studiilor

ORDONANŢĂ nr. 42 din 26 august 2015 privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare

LEGE nr. 143 din 12 iulie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2015 privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare

ORDIN nr. 6156 din 22 decembrie 2016 privind organizarea şi desfăşurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini

ORDIN  nr.  3873  din  5  mai  2017  pentru  modificarea  şi  completarea  Ordinului  ministrului educaţiei  naţionale  şi  cercetării  ştiinţifice  nr.  6.156/2016  privind  organizarea  şi desfăşurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini

ORDIN nr. 3131 din 30 ianuarie 2018 privind includerea în planurile de învăţământ, pentru toate programele de studii universitare organizate în instituţiile de învăţământ superior din sistemul naţional de învăţământ, a cursurilor de etică şi integritate academică

Alte domenii

DECRET nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor socialiste

ORDONANŢĂ nr. 66 din 24 august 1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961

LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

LEGE nr. 455 din 18 iulie 2001 privind semnătura electronică (republicată)

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

ORDONANŢĂ nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

HOTĂRÂRE nr. 1349 din 27 noiembrie 2002 privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia, pe teritoriul României, a corespondenţei clasificate

LEGE  nr.  209  din  9  noiembrie  2016  pentru  modificarea  şi  completarea  Ordonanţei  de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

ORDONANŢĂ  DE  URGENŢĂ  nr.  41  din  28  iunie  2016  privind  stabilirea  unor  măsuri  de simplificare  la  nivelul  administraţiei  publice  centrale  şi  pentru  modificarea  şi  completarea unor acte normative

HOTĂRÂRE nr. 949 din 28 decembrie 2017 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193 din 2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 38 din 30 martie 2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 39 din 02 aprilie 2020 pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică

Legislație europeană

hide

Legislație europeană transpusă în România

LEGE nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 20 mai 2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România

LEGE nr. 68 din 16 aprilie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România

HOTĂRÂRE nr. 922 din 1 septembrie 2010 privind organizarea şi funcţionarea Punctului de contact unic electronic

ORDONANŢĂ nr. 43 din 26 august 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

ORDIN  nr.  5800  din  16  noiembrie  2015  privind  înregistrarea  instituţiilor  de  învăţământ superior acreditate din România în Sistemul de informare al pieţei interne – IMI

ORDIN nr. 3048 din 11 ianuarie 2016 privind înregistrarea instituţiilor de învăţământ superior acreditate din România, a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi a inspectoratelor şcolare judeţene în Sistemul de informare al pieţei interne – IMI ca autorităţi competente în gestionarea modulului de alerte pentru diplomele false

ORDIN nr. 3049 din 11 ianuarie 2016 privind înregistrarea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi a inspectoratelor şcolare judeţene în Sistemul de informare al pieţei interne – IMI ca autorităţi competente în verificarea autenticităţii actelor de studii emise de către unităţile de învăţământ preuniversitar acreditate din România

ORDIN nr. 134 din 27 ianuarie 2016 privind aprobarea Procedurii de atestare a pregătirii şi experienţei profesionale în scopul recunoaşterii experienţei profesionale dobândite pe teritoriul României de persoanele care doresc să exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale

ORDIN nr. 695 din 4 aprilie 2016 privind aprobarea Procedurii de acordare a accesului, pe baza recunoaşterii automate a experienţei profesionale, pentru persoanele care doresc să exercite în România activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale

LEGE  nr.  229  din  17  noiembrie  2016  privind  organizarea  şi  exercitarea  profesiei  de fizioterapeut,  precum  şi  pentru  înfiinţarea,  organizarea  şi  funcţionarea  Colegiului Fizioterapeuţilor din România

Loading