Newsletter aprilie 2024

Comisia Europeană a lansat noi propuneri pentru învățământul superior

Comisia Europeană a adoptat recent un pachet de propuneri ambițioase pentru sectorul învățământului superior din Europa, care include:

 • crearea unei diplome europene,
 • un sistem european de asigurare și recunoaștere a calității în învățământul superior,
 • cariere atractive și durabile în învățământul superior.

Oportunitate pentru creatorii de conținut educațional digital – grup informal de experți

Direcția Generală Educație, Tineret, Sport și Cultură (EAC) a Comisiei Europene a lansat un apel pentru crearea unui grup de experți, care va dezvolta linii directoare și cerințe de calitate pentru conținutul educațional digital. Grupul de experți va lucra în cooperare cu țările UE și părțile interesate.

Forumul european de asigurare a calității – 2024

Forumul european de asigurare a calității, eveniment emblematic pentru acest domeniu, va avea loc în perioada 14 – 16 noiembrie 2024, în Enschede, Olanda, cu titlul “Consolidarea educației, cercetării și a implicării în societate prin asigurarea calității”.

CNRED mulțumește tuturor colaboratorilor, autorități publice, instituții de învățământ superior și organisme profesionale și vă urează Sărbători Fericite!

Comisia Europeană a lansat noi propuneri pentru învățământul superior

Comisia Europeană a adoptat recent un pachet de propuneri ambițioase pentru sectorul învățământului superior din Europa, care include:

» crearea unei diplome europene,

» un sistem european de asigurare și recunoaștere a calității în învățământul superior,

» cariere atractive și durabile în învățământul superior.

» Planul pentru o diplomă europeană se bazează pe rezultatele a 6 proiecte-pilot Erasmus+ care au implicat peste 140 de instituții de învățământ superior din toate țările UE și are în vedere:

 • Un nou tip de diplomă emisă pentru programe transnaționale de licență, masterat sau doctorat livrate la nivel național, regional sau instituțional,
 • Recunoaștere automată în UE,
 • Emiterea în comun și pe bază de voluntariat de către un grup de universități din UE,
 • În baza unui set comun de criterii convenite la nivel european.

Cum va sprijini Comisia țările UE și sectorul învățământului superior

 • Un laborator european de politici pentru a elabora orientări detaliate și planuri de acțiune pentru punerea în aplicare a unei diplome europene cu experți naționali, instituții de învățământ superior, agenții de asigurare/acreditare a calității, studenți și parteneri economici și sociali.
 • Un nou forum anual pentru diplome europene, care monitorizează progresele înregistrate și oferă orientări, reunind reprezentanți la nivel înalt din țările UE, organizații-cheie în domeniul asigurării și recunoașterii calității, precum și reprezentanți ai partenerilor economici și sociali.
 • Un nou sprijin Erasmus+ pentru proiectele europene de Pathway care să permită țărilor UE, împreună cu agențiile lor de acreditare și de asigurare a calității, universităților, studenților, partenerilor economici și sociali, să navigheze pe calea către o diplomă europeană; și pentru măsurile de proiectare a diplomelor europene pentru a permite instituțiilor de învățământ superior să adapteze programele comune existente sau să creeze altele noi care să conducă la o diplomă europeană.

» Către un sistem european de asigurare și recunoaștere a calității

Sistemul european de asigurare a calității și de recunoaștere în învățământul superior:

 • Va promova cooperarea transnaționale a instituțiilor de învățământ superior din Europa,
 • Va facilita mobilitatea persoanelor în scop educațional,
 • Va facilita dezvoltarea programelor comune,
 • Va crește capacitatea de a răspunde rapid la nevoile societății și ale pieței în schimbare rapidă prin programe educaționale,
 • Va contribui la recunoașterea automată a experiențelor de învățare în străinătate și a calificărilor.

Propunerea invită țările UE și instituțiile de învățământ superior să își simplifice și să își îmbunătățească procesele și practicile de asigurare a calității. Acest lucru ar

 • permite instituțiilor de învățământ superior să își adapteze programele mai rapid la nevoile societății
 • sprijini ofertele pedagogice inovatoare și asigurarea faptului că instituțiile de învățământ superior pot furniza mai ușor programe transnaționale care să fie asigurate de calitate și recunoscute automat în întreaga UE

 » Cariere academice mai atractive și mai durabile

Propunerea Comisiei face recomandări pentru:

 • asigurarea faptului că sistemele naționale de învățământ superior abordează recunoașterea inegală a diferitelor roluri pe care le au personalul pe lângă cercetare – cum ar fi predarea, dezvoltarea activităților educaționale transnaționale, a microcertificatelor sau integrarea dezvoltării durabile,
 • atrage talentul și păstrează-l în mediul academic,
 • crearea unui mediu de lucru care să ofere o educație de înaltă calitate și favorabilă incluziunii, deschizând noi activități educaționale transnaționale comune și asigurând schimbul de cunoștințe și furnizarea de competențe relevante într-o lume în mișcare rapidă.

Pentru informații suplimentare, accesați:

https://education.ec.europa.eu/news/commission-presents-a-blueprint-for-a-european-degree?etrans=ro

Oportunitate pentru creatorii de conținut educațional digital – grup informal de experți

Direcția Generală Educație, Tineret, Sport și Cultură (EAC) a Comisiei Europene a lansat un apel pentru crearea unui grup de experți, care va dezvolta linii directoare și cerințe de calitate pentru conținutul educațional digital. Grupul de experți va lucra în cooperare cu țările UE și părțile interesate.

Apelul este adresat experților din domeniile educație digitală, formare, cercetare și inovare, respectiv educatori, cercetători, creatori și furnizori de conținut sau reprezentanți ai autoritățile publice responsabile cu achiziționarea de conținut digital educațional.

În cazul în care aplicația este lansată de o persoană fizică, aceasta trebuie să fie cetățean al unei țări din Uniunea Europeană (UE) ori cetățean al unei țări ale Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS), să acționeze independent sau reprezentând un interes comun. În cazul în care aplicația este realizată la nivel de organizație sau entitate publică, aceasta ar trebui să aibă sediul în UE sau AELS.

Termenul pentru depunerea candidaturilor este 30 aprilie 2024, ora 12.30 CET, respectiv 13.30, ora României, iar acestea pot fi transmise prin e-mail, la adresa EAC-DEC-EG@ec.europa.eu

Mai multe detalii despre criteriile de eligibilitate și selecție sunt disponibile pe pagina.

 

Pentru informații suplimentare, accesați:

https://education.ec.europa.eu/news/working-on-digital-education-content-apply-for-a-new-eu-informal-expert-group

Forumul european de asigurare a calității – 2024

Forumul european de asigurare a calității, eveniment emblematic pentru acest domeniu, va avea loc în perioada 14 – 16 noiembrie 2024, în Enschede, Olanda, cu titlul “Consolidarea educației, cercetării și a implicării în societate prin asigurarea calității”.

Organizat de Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ENQA), Asociația Europeană a Universităților (EUA), Uniunea Studenților din Europa (ESU) Europeni și de Asociația Europeană a Instituțiilor de Învățământul Superior (EURASHE), forumul oferă o platformă de discuții, dezvoltare profesională și schimb de experiență între principalele părți interesate în asigurarea calității din Spațiul European al Învățământului Superior.

În acest context este lansat un apel pentru contribuții din partea practicienilor în asigurarea calității din instituțiile de învățământ superior și agenții de asigurare a calității, studenți și cercetători în domeniu.

Participanții la această conferinţă internaţională de renume în domeniul asigurării calităţii învăţământului superior vor avea și în acest an oportunitatea să dezbată evoluțiile actuale în domeniul asigurării calității.

Informații suplimentare:

Call for contributions: 2024 European Quality Assurance Forum (EQAF) (eua.eu)

CNRED mulțumește tuturor colaboratorilor, autorități publice, instituții de învățământ superior și organisme profesionale și vă urează Sărbători Fericite!

Loading