Newsletter februarie 2024

Un demers european de durată se încheie cu succes pentru România – statele membre ale UE vor recunoaște automat diplomele românești de asistent medical generalist obținute înainte de aderare

La 12 februarie a.c. s-a publicat, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Directiva (UE) 2024/505 a Parlamentului European și a Consiliului din 7 februarie 2024 de modificare a Directivei 2005/36/CE în ceea ce privește recunoașterea calificărilor profesionale ale asistenților medicali generaliști formați în România în baza căreia celelalte state membre ale UE vor recunoaște diplomele românești obținute înainte de 1 ianuarie 2007 de asistenții medicali generaliști care au urmat ulterior programul de revalorizare.

CNRED organizează, pe parcursul anului 2024, noi sesiuni de instruire pentru utilizatorii Sistemului de informare al pieței interne – IMI

În calitatea sa de coordonator național privind recunoașterea calificărilor profesionale și coordonator de arie legislativă pentru IMI – componenta calificări profesionale, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor va organiza 4 sesiuni de instruire a utilizatorilor IMI.

Spre Tirana 2024, Procesul Bologna și evoluțiile în EHEA

Asigurarea calității în învățământul superior este un aspect important al Procesului Bologna care promovează încrederea în calitatea programelor de studii și în competențele absolvenților.

Cele mai multe dintre țările care fac parte din Spațiul European al Învățământului Superior (EHEA) au implementat sisteme de asigurare a calității în conformitate cu Standardele și liniile directoare pentru Asigurarea Calității (ESG).

CNRED a participat la o nouă sesiune de instruire în cadrul proiectului EQUAL

În data de 7 februarie a.c., s-a desfășurat, la Varșovia, o nouă sesiune de instruire în cadrul proiectului European Qualifications – Refugees and Recognition 4 (EQUAL), nr. 101101707, finanțat de Comisia Europeană, proiect destinat membrilor rețelei Centrelor naționale de recunoaștere ENIC/NARIC, în care România este partener alături de Lituania, Polonia, Italia, Norvegia, Grecia și Regatul Țărilor de Jos.

Un demers european de durată se încheie cu succes pentru România – statele membre ale UE vor recunoaște automat diplomele românești de asistent medical generalist obținute înainte de aderare

La 12 februarie a.c. s-a publicat, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Directiva (UE) 2024/505 a Parlamentului European și a Consiliului din 7 februarie 2024 de modificare a Directivei 2005/36/CE în ceea ce privește recunoașterea calificărilor profesionale ale asistenților medicali generaliști formați în România în baza căreia celelalte state membre ale UE vor recunoaște diplomele românești obținute înainte de 1 ianuarie 2007 de asistenții medicali generaliști care au urmat ulterior programul de revalorizare.

În urma demersurilor susținute pe lângă Comisia Europeană de către autoritățile române, în special Ministerul Educației prin Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor care este, potrivit legii, Coordonator Național pentru Recunoașterea Calificărilor Profesionale, instituțiile UE au modificat legislația europeană existentă privind recunoașterea calificărilor profesionale astfel încât asistenții medicali generaliști care au urmat programul de revalorizare începând cu 2014 până în 2020 să poată dobândi, în oricare din statele membre ale UE, recunoașterea diplomelor și certificatelor pe care le-au obținut în România înainte de data aderării.

Acțiunile autorităților române au început în anul 2012 la momentul revizuirii generale a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, când s-a solicitat includerea în cuprinsul Directivei și a diplomelor de asistent medical generalist emise de instituții de învățământ din România anterior datei aderării la Uniunea Europeană. Pentru recunoașterea acestor calificări, titularii au urmat un program de revalorizare care a fost elaborat împreună cu experții Comisiei Europene și ai statelor membre și, ulterior, în baza raportului din 2020 al Comisiei Europene privind rezultatele acestuia, s-a decis recunoașterea automată a acestor diplome.

De la momentul intrării în vigoare a Directivei (UE) 2024/505, statele membre trebuie să adopte, într-un an, normele naționale de transpunere pentru a implementa efectiv dispozițiile acesteia.

CNRED organizează, pe parcursul anului 2024, noi sesiuni de instruire pentru utilizatorii Sistemului de informare al pieței interne – IMI

 În calitatea sa de coordonator național privind recunoașterea calificărilor profesionale și coordonator de arie legislativă pentru IMI – componenta calificări profesionale, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor va organiza 4 sesiuni de instruire a utilizatorilor IMI, după cum urmează:

  • 14 – 15 martie 2024 – Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași,
  • 16 – 17 mai 2024 – Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș,
  • 6 – 7 iunie 2024 –Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara,
  • 18 – 20 septembrie 2024 –Academia de Studii Economice din București.

La sesiunile de instruire vor participa utilizatorii desemnați de către instituțiile de învățământ superior din România, Inspectoratele Școlare Județene, Direcțiile de Sănătate Publică, Agențiile Județene de Ocupare a Forței de Muncă, Agențiile Județene pentru Plăți și Inspecție Socială, alte autorități relevante, precum și utilizatorii desemnați de către Autoritățile Competente pentru profesiile reglementate în România.

Participanții vor beneficia de instruirea furnizată de experții CNRED, coordonatori IMI pentru recunoașterea calificărilor profesionale, respectiv: cereri de informații, registre electronice, notificări, mecanisme de alerte și sancțiuni profesionale, Cardul Profesional European, Baza de date europeană pentru profesiile reglementate (RegProf).

La sesiunile de instruire au fost invitați și reprezentanții Autorității pentru Digitalizarea României, coordonator pentru implementarea Portalului Digital Unic în România, pentru a informa grupurile țintă cu privire la modul de aplicare la nivel național a legislației europene, precum și mecanismele specifice de implementare.

Spre Tirana 2024, Procesul Bologna și evoluțiile în EHEA

Asigurarea calității în învățământul superior este un aspect important al Procesului Bologna care promovează încrederea în calitatea programelor de studii și în competențele absolvenților.

Cele mai multe dintre țările care fac parte din Spațiul European al Învățământului Superior (EHEA) au implementat sisteme de asigurare a calității în conformitate cu Standardele și liniile directoare pentru Asigurarea Calității (ESG).

Cu toate acestea, odată cu diversificarea ofertei educaționale, cum ar fi e-learning-ul și apariția micro-certificărilor, apar întrebări cu privire la relevanța și aplicabilitatea Standardelor și liniilor directoare. Există, de asemenea, discuții privind extinderea domeniului de aplicare al Standardelor și liniilor directoare pentru a acoperi noi teme precum valorile academice, dimensiunea socială a învățământului universitar și tranzițiile digitală și ecologică.

Asociația Europeană a Universităților (EUA) organizează în acest sens, în data de 5 martie a.c., un webinar privind viitorul asigurării calității în Spațiul European al Învățământului Superior. Cu acest prilej vor fi prezentate concluziile proiectului ”Quality Assurance Fit for the Future” (QA-FIT), care urmărește să cartografieze stadiul actual al asigurării calității în EHEA și să evalueze critic adecvarea standardelor și orientărilor pentru asigurarea calității.

Pentru a putea participa la webinar, accesați link-ul următor:

Personal Information – EUA webinar series – Toward Tirana 2024, the Bologna Process and developments in the EHEA (cvent.com)

https://eua.eu/events/299-what-is-next-for-the-european-qa-framework.html

Pentru alte evenimente organizate de EUA, consultați: Events (eua.eu)

CNRED a participat la o nouă sesiune de instruire în cadrul proiectului EQUAL

 În data de 7 februarie a.c., s-a desfășurat, la Varșovia, o nouă sesiune de instruire în cadrul proiectului European Qualifications – Refugees and Recognition 4 (EQUAL), nr. 101101707, finanțat de Comisia Europeană, proiect destinat membrilor rețelei Centrelor naționale de recunoaștere ENIC/NARIC, în care România este partener alături de Lituania, Polonia, Italia, Norvegia, Grecia și Regatul Țărilor de Jos.

Această sesiune de instruire a încheiat seria de instruiri organizate online, concentrându-se pe modalități alternative ce pot fi utilizate în recunoașterea calificărilor care pot fi dovedite parțial sau nu prin acte de studii. Grupurile de lucru au avut la dispoziție instrumente dezvoltate în proiecte anterioare – precum EQPR (Pașaportul European al Calificărilor pentru Refugiați), Toolkit for Recognition of Refugees’ Qualifications și ARENA Pathway -, încorporând bunele practici utilizate deja în alte țări, dar adaptate la nevoile specifice fiecări țări implicate în proiect.

Cu acest prilej a fost prezentată prima variantă a platformei de e-learning dezvoltată în cadrul proiectului EQUAL, ce va fi disponibilă la momentul lansării și altor autorități interesate.

Proiectul urmărește astfel implementarea articolului VII din Convenția de recunoaștere de la Lisabona prin sprijinirea centrelor NARIC să elaboreze mecanisme specifice recunoașterii, în mod echitabil și transparent, a calificărilor dovedite sau nu prin documente, obținute de refugiați.

Informații suplimentare referitoare la proiectul EQUALhttps://hkdir.no/en/equal

Loading