Newsletter iunie 2024

Microcertificările în Spațiul European al Învățământului Superior

Obiectivul Recomandării Consiliului din 22 iunie 2022 privind o abordare europeană a microcertificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții și capacitatea de inserție profesională urmărește ca statele membre să adopte o abordare europeană a microcertificărilor și, în special, să aplice o definiție comună la nivelul UE, precum și standarde și principii-cheie ale UE pentru conceperea și emiterea de microcertificări.

UNESCO lansează o platformă online dedicată învățământului superior

Observatorul Politicii Învățământului Superior (Higher Education Policy Observatory) este o platformă online interactivă dezvoltată de Institutul UNESCO pentru Învățământ Superior din America Latină și Caraibe (IESALC), care facilitează accesul la informații privind sistemele de educație și politicile în învățământul superior din întreaga lume.

Glosar pentru etică și integritate în educație

Consiliul Europei a publicat recent “Glosarul de termeni pentru etică și integritate în educație” pe platforma paneuropeană privind etica, transparența și integritatea în educație (ETINED), care are ca scop asigurarea schimbului de informații și bune practici privind etica și integritatea în educație, cu accent pe lupta împotriva corupției și fraudei în educație.

CNRED a organizat o nouă sesiune regională de instruire a utilizatorilor IMI

În perioada 6 – 7 iunie a.c., reprezentanți ai autorităților înregistrate în Sistemul de Informare al Pieței Interne (IMI) au participat la o serie de sesiuni de instruire pentru utilizatorii IMI organizate de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) în cadrul Universității de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara.

Microcertificările în Spațiul European al Învățământului Superior 

Obiectivul Recomandării Consiliului din 22 iunie 2022 privind o abordare europeană a microcertificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții și capacitatea de inserție profesională urmărește ca statele membre să adopte o abordare europeană a microcertificărilor și, în special, să aplice o definiție comună la nivelul UE, precum și standarde și principii-cheie ale UE pentru conceperea și emiterea de microcertificări. Părțile interesate și furnizorii (de la instituții de educație și formare la întreprinderi private) au posibilitatea astfel să dezvolte și să utilizeze microcertificările într-un mod coerent. Acest nou instrument ar permite cetățenilor UE, care se confruntă cu schimbări demografice, societale și economice semnificative, să beneficieze de parcursuri de învățare și de carieră personalizate.

În acest context, noua publicație „Microcertificările pentru instituțiile de învățământ superior” reflectă rezultatele activității celor trei structuri de lucru dedicate Spațiului European al Învățământului Superior (EHEA), care au analizat microcertificările din perspectiva cadrelor de calificări și Sistemului european de credite transferabile (ECTS), a recunoașterii și a Convenției de recunoaștere de la Lisabona, precum și din perspectiva asigurării calității.

Documentul rezumă principalele constatări și elemente consensuale identificate în ceea ce privește microcertificările în Spațiul European al Învățământului Superior; este conceput, totodată, ca un instrument care să sprijine instituțiile de învățământ superior în procesul de proiectare, implementare, acordare și recunoaștere a microcertificărilor, care au fost supuse unui proces de asigurare a calității.

Pentru mai multe informații, consultați:

Micro-credentials for higher education institutions. Approached developed in the EHEA using peer support

UNESCO lansează o platformă online dedicată învățământului superior

Observatorul Politicii Învățământului Superior (Higher Education Policy Observatory) este o platformă online interactivă dezvoltată de Institutul UNESCO pentru Învățământ Superior din America Latină și Caraibe (IESALC), care facilitează accesul la informații privind sistemele de educație și politicile în învățământul superior din întreaga lume.

Platforma prezintă informațiile colectate de IESALC cu privire la politicile și sistemele de guvernanță din învățământul superior din aproape 150 de țări, prin mai mult de 40 de indicatori extrași dintr-o bază de 150 de variabile.

Plaforma permite utilizatorilor:

– să vizualizeze informații cheie despre sistemele și politicile privind învățământul superior din fiecare țară,

– să compare până la trei sisteme de învățământ superior pentru fiecare indicator, într-un mod gratuit și ușor de utilizat,

– să acceseze prezentări generale globale și regionale ale indicatorilor specifici prin hărți și grafice.

Observatorul Politicii Învățământului Superior este prima platformă online care centralizează și compară elementele cheie legislative privind sistemele de învățământ superior din întreaga lume.

În cea de-a doua fază, programată pentru a doua jumătate a anului 2024, platforma va integra informațiile statistice colectate de Institutul pentru Statistică UNESCO.

Pentru mai multe informații, consultați HE Policy Observatory: home (unesco.org)

Glosar pentru etică și integritate în educație 

Consiliul Europei a publicat recent “Glosarul de termeni pentru etică și integritate în educație” pe platforma paneuropeană privind etica, transparența și integritatea în educație (ETINED), care are ca scop asigurarea schimbului de informații și bune practici privind etica și integritatea în educație, cu accent pe lupta împotriva corupției și fraudei în educație.

Elaborat conform recomandărilor Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei CM/Rec (2022)18, Glosarul include 135 de definiții care clarifică 76 de termeni cheie. Glosarul se bazează pe diverse recomandări ale Consiliului Europei și acoperă concepte esențiale precum etica, transparența și integritatea. Acesta ia în considerare diferite interpretări pentru a ajuta la înțelegerea acestor termeni în diverse contexte educaționale, evidențiază implicațiile acestora și oferă explicații clare pentru a sprijini discuțiile și acțiunile informate.

Pentru utilizatori acest glosar oferă perspective importante, nu doar prin definirea termenilor, ci și prin explicațiile suplimentare, sporind astfel înțelegerea și aplicabilitatea sa. Glosarul își propune să ofere o bază solidă pentru stimularea înțelegerii și armonizarea termenilor de etică și integritate în cele 46 de state membre ale Consiliului Europei.

Pentru informații suplimentare, accesați: 

Glossary of Terms related to Ethics and Integrity in Education

Council of Europe Platform on Ethics, Transparency, and Integrity in Education

CNRED a organizat o nouă sesiune regională de instruire a utilizatorilor IMI

În perioada 6 – 7 iunie a.c., reprezentanți ai autorităților înregistrate în Sistemul de Informare al Pieței Interne (IMI) au participat la o serie de sesiuni de instruire pentru utilizatorii IMI organizate de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) în cadrul Universității de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara.

Reprezentanții instituțiilor de învăţământ superior, Inspectoratelor Școlare Judeţene, Agențiilor Județene pentru Plăți și Inspecție Socială, Agențiilor Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, Direcțiilor de Sănătate Publică Județene și ai autorităților competente pentru profesiile reglementate au beneficiat, pe parcursul acestor zile, de instruire pentru utilizarea noii interfețe eUI a Sistemului IMI, pentru modulele de recunoaștere a calificărilor profesionale (cereri de informații, notificări, alerte privind diplome falsificate și sancțiuni profesionale, registre electronice), dar și în ceea ce privește modulul de cereri de informații IMI pentru Portalul Digital Unic și migrarea conturilor de utilizator IMI la autentificarea prin EU Login.

La aceste sesiuni de instruire a mai participat și reprezentantul Autorității pentru Digitalizarea României, care a furnizat autorităților informații referitoare la implementarea Portalului Digital Unic și a Punctului de Contact Unic electronic, precum și modul de utilizare a acestor platforme digitale.

Ultima sesiune regională de instruire din seria dedicată Sistemului de Informare al Pieței Interne va fi organizată de CNRED în perioada 18 – 20 septembrie 2024, la Academia de Studii Economice din București.

Loading