Newsletter mai 2024

A treia ediție a Barometrului EAIE

A treia ediție a raportului Asociației Europene pentru Educație Internațională – Barometrul EAIE – oferă o perspectivă integratoare asupra dimensiunii internaționalizării în învățământul superior european, în contextul unor provocări și oportunități semnificative.

Studiile doctorale pe agenda unei noi conferințe internaționale

Universitatea Politècnica de Catalunya din Barcelona va găzdui, în perioada 26 – 28 iunie 2024, întâlnirea anuală între Asociația Universităților Europene și Consorțiul European pentru Studii Doctorale.

Inițiative europene în domeniul recunoașterii calificărilor, pe agenda de discuții cu mediul universitar din România

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) a organizat, în data de 16 mai a.c., o serie de dezbateri online cu instituțiile de învățământ din România, dedicate implementării unor inițiative europene recente ce facilitează procesul de admitere a studenților europeni.

CNRED continuă seria sesiunilor regionale de instruire a utilizatorilor IMI la Târgu Mureș

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) a organizat, în perioada 16 – 17 mai a.c., o nouă serie de sesiuni de instruire pentru utilizatorii Sistemului de Informare al Pieței Interne (IMI) la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș.

A treia ediție a Barometrului EAIE

A treia ediție a raportului Asociației Europene pentru Educație Internațională – Barometrul EAIE – oferă o perspectivă integratoare asupra dimensiunii internaționalizării în învățământul superior european, în contextul unor provocări și oportunități semnificative.

Sondajul EAIE a fost realizat în perioada 28 septembrie – 28 noiembrie 2023, cu contribuția a 46 de țări din Spațiul European al Învățământului Superior, și s-a adresat persoanelor a căror activitate era concentrată, la momentul sondajului, pe dimensiunea internaționalizării în învățământul superior.

Raportul, disponibil pentru descărcare gratuită, reprezintă o cartografiere a stării internaționalizării în 2024 și oferă o perspectivă detaliată asupra problemelor actuale din sector, prin percepțiile respondenților în 5 domenii-cheie:

  1. Rolurile profesionale proprii în învățământul superior internațional
  2. Structura și strategia de internaționalizare a instituției sau organizației lor, obiective și influențele părților interesate
  3. Bugetele pentru internaționalizare
  4. Impactul internaționalizării
  5. Cum funcţionează instituţiile din care fac parte în legătură cu subiecte specifice de interes în domeniu

Din datele colectate rezultă un nivel ridicat de satisfacție în rândul profesioniștilor care lucrează în învățământul superior internațional, existând un sentiment de stabilitate: aproximativ 80% dintre aceștia se așteaptă să continue să lucreze în domeniu cel puțin pentru următorii trei ani. Peste trei sferturi dintre respondenți consideră că obiectivele de internaționalizare ale instituției în care lucrează sunt realizabile, iar peste 70% dintre respondenții cu responsabilități bugetare sunt (foarte) mulțumiți de dimensiunea bugetului cu care lucrează. Proporții considerabile tind să fie de acord că instituțiile lor au făcut progrese în ultimele 12 luni în relație cu subiecte-cheie de interes, variind de la bunăstarea studenților/personalului până la acțiunile climatice și securitatea datelor/cunoștințelor.

Pentru informații suplimentare, accesați: https://www.eaie.org/knowledge/barometer.html

Studiile doctorale pe agenda unei noi conferințe internaționale

Universitatea Politècnica de Catalunya din Barcelona va găzdui, în perioada 26 – 28 iunie 2024, întâlnirea anuală între Asociația Universităților Europene și Consorțiul European pentru Studii Doctorale.

Conferința internațională, structurată în sesiuni tradiționale și interactive, are ca temă principală datele disponibile despre studiile de doctorat și impactul lor asupra managementului și strategiilor din acest domeniu. Evenimentul va aborda, totodată, rolul-cheie pe care datele îl au în dezvoltarea strategică a studiilor de doctorat, durata și procentul celor care finalizează programe doctorale, inteligența artificială și sesiune de instruire pentru utilizarea datelor.

Participanții vor avea la dispoziție, pe durata a trei zile, o platformă pe care o pot utiliza pentru a trimite sugestii și opinii cu privire la modalități de dezvoltare a abilităților de utilizare a datelor, facilitarea accesului candidaților la infrastructuri care conțin date, precum și alte subiecte dezbătute în cadrul acestei conferințe. 

Pentru mai multe informații referitoare la eveniment și participare, consultați:

2024 EUA-CDE Annual Meeting

Inițiative europene în domeniul recunoașterii calificărilor, pe agenda de discuții cu mediul universitar din România

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) a organizat, în data de 16 mai a.c., o serie de dezbateri online cu instituțiile de învățământ din România, dedicate implementării unor inițiative europene recente ce facilitează procesul de admitere a studenților europeni.

Astfel, recunoașterea automată a calificărilor care dau acces la învățământul superior, utilizarea cataloagelor online de cursuri, microcertificările și bunele practici în materie la nivel european au fost prezentate  de CNRED și discutate cu reprezentanții mediului universitar din România.

Instrumentele create recent la nivel european sunt dezvoltate, totodată, în cadrul a două proiecte finanțate prin programul Erasmus+, acțiunea 3, și sunt destinate membrilor rețelei Centrelor naționale de recunoaștere ENIC/NARIC:

Proiectul OCTRA 2 – Online course catalogues and databases for transparency and recognition 2, nr. 101101695, în care România este partener alături de Letonia, Polonia, Irlanda, Bulgaria, Armenia, Bosnia și Herțegovina -, își propune să exploreze în continuare rolul cataloagelor de cursuri online ale instituțiilor de învățământ superior din țările partenere în proiect, cu accent pe micro-certificări, pentru a asigura sprijin instituțiilor de învățământ superior în furnizarea de informații fiabile pentru recunoașterea calificărilor din învățământul superior, inclusiv micro-certificările care în viitor pot conduce la recunoașterea automată a calificărilor din învățământul superior.

Proiectul ARAQUARoad to Automatic Recognition of Higher Education Access Qualifications, nr. 101101645, în care România este partener alături de Letonia, Regatul Danemarcei, Italia, Malta, Estonia, Slovacia, Armenia și Irlanda – explorează și mapează, la nivelul țărilor partenere, calificările ce permit accesul în învățământul superior în vederea dezvoltării unui set de recomandări pentru centrele ENIC-NARIC și pentru instituțiile de învățământ superior care să faciliteze recunoașterea automată între state a acestor calificări.

Din perspectiva celor de mai sus, dezbaterile au evidențiat interesul și preocupările instituțiilor de învățământ superior din România pentru consolidarea dimensiunii internaționalizării, precum și necesitatea unei colaborări permanente cu Ministerul Educației și a schimbului de bune practici.

Pentru mai multe informații, accesați:

https://aic.lv/en/par-aic/projects/octra-2

https://aic.lv/en/par-aic/projects/araqua

CNRED continuă seria sesiunilor regionale de instruire a utilizatorilor IMI la Târgu Mureș

 

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) a organizat, în perioada 16 – 17 mai a.c., o nouă serie de sesiuni de instruire pentru utilizatorii Sistemului de Informare al Pieței Interne (IMI) la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș.

Reprezentanții instituțiilor de învăţământ superior, Inspectoratelor Școlare Judeţene, Agențiilor Județene pentru Plăți și Inspecție Socială, Agențiilor Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, Direcțiilor de Sănătate Publică Județene și ai autorităților competente pentru profesiile reglementate au beneficiat, pe parcursul acestor zile, de instruire pentru utilizarea noii interfețe eUI a Sistemului IMI, pentru modulele de recunoaștere a calificărilor profesionale (cereri de informații, notificări, alerte privind diplome falsificate și sancțiuni profesionale, registre electronice), dar și în ceea ce privește modulul de cereri de informații IMI pentru Portalul Digital Unic.

La aceste sesiuni de instruire a mai participat și reprezentantul Autorității pentru Digitalizarea României, care a furnizat autorităților mai multe informații referitoare la implementarea Portalului Digital Unic și a Punctului de Contact Unic electronic, precum și modul de utilizare a acestor platforme digitale.

CNRED va continua seria sesiunilor regionale de instruire cu reprezentanții autorităţilor competente înregistrate în Sistemul IMI, după cum urmează:

  • 6 – 7 iunie 2024 – Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara,
  • 18 – 20 septembrie 2024 – Academia de Studii Economice din București.

Loading