Newsletter martie 2024

Webinar – Cum poate colaborarea să consolideze promovarea competențelor de inovare în învățământul superior?

Comisia Europeană în parteneriat cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) organizează, în data de 9 aprilie, un webinar ce va examina rolul învățământului superior în recalificare și perfecționare, pentru a sprijini diseminarea competențelor de inovare digitală și ecologică.

CNRED a organizat, la Iași, prima sesiune regională de instruire din acest an pentru utilizatorii IMI

În perioada 14-15 martie a.c., autoritățile înregistrate în Sistemul de Informare al Pieței Interne (IMI) au participat la o serie de sesiuni de instruire organizate de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) în Aula „George Emil Palade” a Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași.

Microcertificările și cataloagele de cursuri online pe agenda proiectului european OCTRA 2

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor a participat online, în perioada 20 – 21 martie, la o serie de acțiuni organizate în Varșovia de Centrul omolog în cadrul proiectului OCTRA 2 – Online course catalogues and databases for transparency and recognition 2, nr. 101101695, finanțat prin programul Erasmus+, acțiunea 3.

CNRED continuă seria acțiunilor dedicate “recunoașterii automate” în cadrul proiectului european ARAQUA

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor a organizat la Universitatea Națională de Muzică București, în perioada 29 februarie – 01 martie, o serie de acțiuni în cadrul proiectului Road to Automatic Recognition of Higher Education Access Qualifications (ARAQUA), nr. 101101645, finanțat prin programul Erasmus+, acțiunea 3.

Webinar – Cum poate colaborarea să consolideze promovarea competențelor de inovare în învățământul superior?

Comisia Europeană în parteneriat cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) organizează, în data de 9 aprilie, un webinar ce va examina rolul învățământului superior în recalificare și perfecționare, pentru a sprijini diseminarea competențelor de inovare digitală și ecologică.

Webinarul este conectat la Comunitatea Practicii de Educație și Inovare, o inițiativă a Noii Agende Europene de Inovare, astfel încât factorii decizionali și practicienii internaționali vor discuta despre cum se poate consolida colaborarea dintre instituțiile de învățământ superior și părțile interesate relevante pentru dezvoltarea competențelor verzi și inovare digitală.

Participanții la seminarul online vor analiza, de asemenea, modul în care politicile publice pot sprijini aceste eforturi în Uniunea Europeană și țările OCDE.

Agenda webinarului include trei asemenea politici, ale căror aplicații practice vor fi evidențiate:

  • stabilirea direcţiilor sectoriale
  • încurajarea angajamentului industriei
  • stabilirea sprijinului pentru studenți în programe de formare

Webinarul se adresează celor interesați să dezvolte talentul pentru inovare în învățământul superior, respectiv factorilor decizionali în domeniul educaţiei, practicieni, cadre universitare, profesori și directori de şcoală, studenți, reprezentanți din sectorul privat/afaceri/industrie.

Înscrierile sunt deschise până pe data de 9 aprilie inclusiv.

Formularul de înregistrare și agenda webinarului sunt disponibile aici:

https://education.ec.europa.eu/event/how-collaboration-can-strengthen-promoting-innovation-competencies-in-higher-education

CNRED a organizat, la Iași, prima sesiune regională de instruire din acest an pentru utilizatorii IMI

În perioada 14-15 martie a.c., autoritățile înregistrate în Sistemul de Informare al Pieței Interne (IMI) au participat la o serie de sesiuni de instruire organizate de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) în Aula „George Emil Palade” a Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași.

Reprezentanți ai instituţiilor de învăţământ superior, Inspectoratelor Şcolare Judeţene, Agențiilor Județene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Agențiilor Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, Direcţiilor de Sănătate Publică Judeţene și ai autorităților competente pentru profesiile reglementate au beneficiat, pe parcursul acestor zile, de instruire pentru utilizarea noii interfețe eUI a Sistemului IMI pentru modulele de recunoaștere a calificărilor profesionale (cereri de informații, notificări, alerte privind diplome falsificate și sancțiuni profesionale, registre electronice), dar și în ceea ce privește modulul de cereri de informații IMI pentru Portalul Digital Unic.

La aceste sesiuni de instruire a mai participat și reprezentantul Autorității pentru Digitalizarea României, care a furnizat autorităților mai multe informații referitoare la implementarea Portalului Digital Unic și a Punctului de Contact Unic electronic, precum și modul de utilizare a acestor platforme digitale.

CNRED va continua seria sesiunilor regionale de instruire cu reprezentanții autorităţilor competente înregistrate în Sistemul IMI:

  • 16 – 17 mai 2024 – Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș,
  • 6 – 7 iunie 2024 – Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara,
  • 18 – 20 septembrie 2024 – Academia de Studii Economice din București.

Microcertificările și cataloagele de cursuri online pe agenda proiectului european OCTRA 2

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor a participat online, în perioada 20 – 21 martie, la o serie de acțiuni organizate în Varșovia de Centrul omolog în cadrul proiectului OCTRA 2 – Online course catalogues and databases for transparency and recognition 2, nr. 101101695, finanțat prin programul Erasmus+, acțiunea 3. Acest proiect este destinat membrilor rețelei Centrelor naționale de recunoaștere ENIC/NARIC, în care România este partener alături de Letonia, Polonia, Irlanda, Bulgaria, Armenia, Bosnia și Herțegovina.

În data de 20 martie a.c., Centrul leton a prezentat în deschidere scopul și obiectivele proiectului OCTRA 2, respectiv identificarea la nivelul fiecărui partener a practicilor naționale și recomandărilor cu privire la microcertificări și cataloagele de cursuri online; îmbunătățirea și adaptarea recomandărilor (elaborate în proiectul anterior) privind cataloagele de cursuri online și microcertificările, inclusiv modul de includere a acestora în cataloagele de cursuri online; consolidarea dialogului între instituțiile de învățământ superior, Centrele ENIC-NARIC, evaluatori și alte părți interesate implicate în recunoaștere (de exemplu, angajatori, studenți) cu privire la furnizarea de informații fiabile și unitare privind calificările din învățământul superior și microcertificările.

În acest context, Centrele partenere din România și Bulgaria au prezentat rapoartele de țară elaborate cu contribuția instituțiilor de învățământ superior și a Centrelor ENIC/NARIC, evidențiind existența, în cazul României, a cadrului legal cu privire la utilizarea microcertificărilor și accesibilitatea cataloagelor de cursuri online.

Reprezentanți ai universităților și studenților din Polonia și Letonia au împărtășit exemple de bune practici și experiențe proprii implementate la nivel național care pot utilizate și la nivel european, în ceea ce privește furnizarea de informații privind microcertificărilor și a conținutului cataloagelor de cursuri online.

Atelierul de lucru a mai inclus o discuție de tip panel privind asigurarea accesului la informații pentru micro-certificări în contextul recunoașterii, urmărindu-se avantajele în ceea ce privește publicarea informațiilor despre microcertificări, principalele provocări pentru furnizarea de informații despre microcertificări, precum și principalele elemente/caracteristici despre microcertificări care ar trebui publicate pentru a facilita recunoașterea acestora.

Proiectul OCTRA 2 a continuat în cea de-a doua zi cu discuții referitoare la activitățile planificate pentru perioada următoare, printre care se regăsește și organizarea unui workshop național cu reprezentanții instituțiilor de învățământ din România pentru prezentarea rezultatelor proiectului și a recomandărilor formulate privind accesibilitatea informațiilor pentru microcertificări și cataloagele de cursuri online.

Informații suplimentare referitoare la proiectul OCTRA 2 – https://aic.lv/en/par-aic/projects/octra-2

CNRED continuă seria acțiunilor dedicate “recunoașterii automate” în cadrul proiectului european ARAQUA

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor a organizat la Universitatea Națională de Muzică București, în perioada 29 februarie – 01 martie, o serie de acțiuni în cadrul proiectului Road to Automatic Recognition of Higher Education Access Qualifications (ARAQUA), nr. 101101645, finanțat prin programul Erasmus+, acțiunea 3, proiect destinat membrilor rețelei Centrelor naționale de recunoaștere ENIC/NARIC, în care România este partener alături de Letonia, Regatul Danemarcei, Italia, Malta, Estonia, Slovacia, Armenia și Irlanda.

În data de 29 februarie a.c., Centrele partenere în proiect au participat la un atelier de lucru dedicat conceptului european de „recunoaștere automată” și dezvoltării mecanismelor adecvate de implementare, alături de alți experți din Albania, Andorra, Franța, Germania, Monaco, Spania, Islanda, Finlanda, Olanda, Slovacia, urmărind recomandările formulate de către Comisia Europeană și perspectivele beneficiarilor, precum Ministerul Educației din România și instituțiile de învățământ superior.

După introducerea scopului și obiectivelor proiectului ARAQUA -, respectiv cartografierea calificărilor ce permit accesul în învățământul superior și dezvoltarea unui set de recomandări pentru centrele ENIC-NARIC și pentru instituțiile de învățământ superior care să faciliteze recunoașterea automată între state a acestor calificări -, Centrele partenere au prezentat principalele concluzii din raportul comparativ realizat de către țările partenere; raportul comparativ elaborat a urmărit cadrul legislativ național, maparea calificărilor naționale ce permit accesul în învățământul superior, precum și modalități de recunoaștere și recomandări pentru recunoașterea automată a calificărilor care permit accesul în învățământul superior.

Cu acest prilej, partenerii au supus atenției exemple de bune practici implementate la nivel național care pot utilizate și la nivel european, ceea ce a condus la identificarea altor mecanisme și instrumente concrete aplicabile în implementarea conceputului de recunoaștere automată”.

Atelierul de lucru a mai inclus prezentarea procedurilor de recunoaștere a calificărilor ce permit accesul la studiile universitare în România, UK și Armenia, precum și un panel de discuții în care reprezentanți ai Ministerului Educației din România, Estonia, Malta și Universitatea Româno-Americană au dezbătut principiile și criteriile minime ce trebuie avute în vedere în implementarea recunoașterii automate, dar și obstacolele sau limitările ce trebuie avute în vedere în aplicarea acestui concept.

Proiectul ARAQUA a continuat în cea de-a doua zi cu discuții referitoare la activitățile planificate pentru perioada următoare, printre care se regăsește și organizarea unui workshop național cu reprezentanții instituțiilor de învățământ din România pentru prezentarea rezultatelor proiectului și a recomandărilor specifice implementării recunoașterii automate.

Informații suplimentare referitoare la proiectul ARAQUA – https://aic.lv/en/par-aic/projects/araqua

 

Loading