Norme deontologice pentru profesiile reglementate din România

Antrenor

Antrenor

Centrul National de Formare și Perfecționare a Antrenorilor (CNFPA)

https://www.cnfpa-sna.ro/?p=16&id=82

Arhitect

Arhitect

Ordinul Arhitectilor din România (OAR):

https://www.oar.archi/despre-oar/cadru-legislativ-si-normativ

Arhivar, arhivist

Arhivar, arhivist

Arhivele Naționale (AN)

https://arhivelenationale.ro/site/despre_anr/legislatie/

Asistent maternal

Asistent maternal

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului şi Adopție (ANPDCA)

https://www.copii.ro/categorii_legislatie/hotarari-de-guvern/

Asistent medical generalist, moașă și asistent medical

Asistent medical generalist, moașă și asistent medical

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR)

https://www.oamr.ro/despre-noi/codul-de-etica-si-deontologie/

Asistent social

Asistent social

Colegiul Asistenților Sociali din România:

https://cnasr.ro/codul-deontologic-al-profesiei-de-asistent-social

Auditor financiar

Auditor financiar

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)

https://www.aspaas.gov.ro/etica-si-standarde-profesionale/etica-profesionala/

Biolog, biochimist și chimist în sistemul sanitar

Biolog, biochimist și chimist în sistemul sanitar

Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în Sistemul Sanitar din România (OBBCSSR)

https://www.obbcssr.ro/wp-content/uploads/2020/08/Codul-de-etica-OBBCSSR-actualizat-2018-site.pdf

Profesii în domeniul cadastrului, cartografiei, topografiei şi geodeziei

Profesii în domeniul cadastrului, cartografiei, topografiei şi geodeziei

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI)

https://www.ancpi.ro/cod-etica/

Cadru didactic în învățământul preuniversitar

Cadru didactic în învățământul preuniversitar

Ministerul Educației – Directia Generală Învățământ Preuniversitar

https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/OMEN%204831.pdf

Consilier în proprietate industrială

Consilier în proprietate industrială

Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România (CNCPIR)

https://patent-chamber.ro/wp-content/uploads/2012/06/Cod-deontologic-aprobat-23-februarie-2015.pdf

Contabil autorizat, expert contabil autorizat

Contabil autorizat, expert contabil autorizat

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR)

https://ceccar.ro/ro/?page_id=71

https://www.codetic-standardeinternationale.ro/

Consilier de probațiune

Consilier de probațiune

Ministerul Justiției (MJ)

www.just.ro/wp-content/uploads/2015/12/CodulDeontologic.doc

Evaluator autorizat

Evaluator autorizat

Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR)

https://site2.anevar.ro/sites/default/files/page-files/cod_etic.pdf.

https://site2.anevar.ro/pagini/legislatie

Farmacist

Fizioterapeut

Fizioterapeut

Colegiul Fizioterapeuților din România (CFZRO)

https://colegiulfizioterapeutilor.ro/deontologie/

Interpret limbajului mimicogestual şi interpret limbajului specific persoanei cu surdocecitate

Interpret limbajului mimicogestual şi interpret limbajului specific persoanei cu surdocecitate

Ministerul Muncii și Protecției Sociale/Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități (ANPD)

https://anpd.gov.ro/web/informatii-utile/interpreti-ai-limbajului-mimico-gestual/

Mediator

Mediator

Consiliul de Mediere

https://www.cmediere.ro/legislatie/7/

Medic

Medic

Colegilor Medicilor din România (CMR)

https://www.cmr.ro/cod-deontologic

Medic stomatolog

Medic stomatolog

Colegilor Medicilor Stomatologici din România (CMSR)

https://cmdr.ro/documente/cod-deontologic/

Medic veterinar

Medic veterinar

Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVR)

https://cmvro.ro/utile/legislatie/exercitarea-profesiei/

Practician în insolvență

Practician în insolvență

Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență

https://www.unpir.ro/legislatie

Restaurator/specialist, expert și verificator tehnic în domeniul protejării monumentelor istorice

Restaurator/specialist, expert și verificator tehnic în domeniul protejării monumentelor istorice

Institutul Național al Patrimoniului (INP)

https://patrimoniu.ro/images/atestare/deontologicalnorms.pdf

Salvator montan

Salvator montan

Asociaţia Naţională a Salvatorilor Montani din România (ANSMR)

https://www.salvamontRomânia.ro/module.php?node=codul-de-etica-si-deontologie

Scafandru

Scafandru

Centrul de Scafandri Constanţa – Unitatea Militară 02145 Constanţa

https://www.centruldescafandri.ro/normele-deontologice-specifice/

Tehnician dentar

Urbanist

Urbanist

Registrul Urbaniștilor din România (RUR)

https://www.rur.ro/cod-deontologic

Loading