Recunoaștere experiență profesională și calificări dobândite în străinătate

Ghid recunoaștere experiență profesională și calificări dobândite în străinătate

Autoritatea Națională pentru Calificări - Atestarea formării profesionale dobândite la furnizori de formare profesională autorizați/acreditați din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - Recunoașterea automată a experienței profesionale în baza Anexei IV a Directivei 2005/36/CE

Loading