Recunoașterea automată a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

Având în vedere prevederile OMENCS nr. 5921/06.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată, de către instituțiile de învățământ superior, respectiv instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate, instituțiile de învățământ superior, respectiv instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România recunosc automat calitatea de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate.

Loading