Recunoașterea experienței profesionale dobândite pe teritoriul unui alt stat membru al UE pentru profesiile menționate în Anexa IV a Directivei 2005/36/CE

Direcţia Politici de Ocupare, Competenţe şi Mobilitate Profesională din Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale implementează dispoziţiile Ordinului nr. 695/2016 privind aprobarea Procedurii de acordare a accesului, pe baza recunoaşterii automate a experienţei profesionale, pentru persoanele care doresc să exercite în România activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale.

Potrivit art. 2 (1) din Anexa 1 la Ordinul nr. 695/2016: „Procedura se aplică de Direcţia politici de ocupare, competenţe şi mobilitate profesională din Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin eliberarea unui atestat al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură.”

Documentele pentru recunoașterea experienței profesionale dobândite în statele UE pot fi transmise la adresa poștală a instituției (Str. Dem I. Dobrescu, nr. 2-4, Sector 1, București, România, cod poştal 010026) sau în format electronic la adresa de e-mail: dgfm@mmuncii.ro

Loading