Adeverinţa de conformitate cu Directiva 2005/36/CE pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by emailPDF version

Pentru profesia de cadru didactic preuniversitar contactaţi Direcția Generală Învățământ Secundar Superior și Educație Permanentă - Direcția Învățământ Liceal și Profesional:

Dorina Mihaela BOGDAN
Consilier Superior
Str. General Berthelot, nr. 28-30, cam. 61
Tel.: 021 4056200 / 021 4056300 interior 1392 / 1141
dorina.bogdan@edu.gov.ro

 

Începând cu data de 24 octombrie 2016, în conformitate cu Ordinul de Ministru nr. 5414 / 2016, dosarele pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar care solicită eliberarea adeverinţei de conformitate cu Directiva 2005/36/CE sunt primite de Direcţia Generală Învățământ Secundar Superior și Educație Permanentă din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.

 

Cadru normativ: