Adeverinţe privind sistemul de învăţământ din România

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by emailPDF version

CNRED eliberează adeverinţe cu privire la structura sistemului preuniversitar şi superior de învăţământ, statutul unei instituţii de învăţământ, drepturile academice şi profesionale ale unei diplome, informaţii privind sistemul de notare, cât şi de confirmare a autenticităţii unei diplome.

 

 

 

 

Acte necesare 

1. Cerere - pentru depunere dosar în format fizic

2. Actul de studii eliberat de o unitate de învățământ sau instituție de învățământ superior și/sau situație școlară/foaie matricolă/supliment la diplomă, dacă este cazul  - în copie

 • pentru actul de studii vizat de Autoritatea competentă (actele de studii de nivel preuniversitar sunt vizate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean / Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, iar actele de studii de nivel universitar sunt vizate de CNRED) nu sunt necesare verificări suplimentare.

 • pentru actele care nu au fost vizate de ISJ sau CNRED, vor fi efectuate verificări la instituția emitentă a actelor de studii sau, acolo unde există, în baze de date electronice.

3. În cazul în care se solicită în adeverinţă şi confirmarea autenticităţii şi valabilităţii diplomei de studii, se depune:

 • actul de studii vizat de Autoritatea competentă (actele de studii de nivel preuniversitar sunt vizate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean / Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, iar actele de studii de nivel universitar sunt vizate de CNRED) - copie

4. Documente personale de identificare, în copie:

 • paşaport
 • actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate
 • dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere autorizată (pentru celelalte limbi)

  5. Taxa de evaluare de 50 de lei

  Taxele, în lei, se pot achita:

  • la casieria CNRED

  program de luni până joi, între orele 9:00-12:00, 13:00-15:00

  • prin Ordin de plată / Mandat Poştal / Virament bancar în care să fie menţionat contul de mai jos:
  Beneficiar: Ministerul Educaţiei
  Cod de identificare fiscală: 13729380
  Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti - ATCPMB
  Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
  Cod SWIFT: TREZROBU
  Cod BIC: TREZ

   

  • prin Ghișeul.ro
  persoane fizice   

   

  persoane juridice   

   

  Din străinătate, taxele se pot achita şi în Euro, prin Ordin de plată / Virament bancar, în care să fie menţionat contul de mai jos:

  Beneficiar: Ministerul Educaţiei
  Cod de identificare fiscală: 13729380
  Banca: Banca Comercială Română - BCR, sucursala Universitate
  Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077
  Cod SWIFT: RNCBROBU
  Cod BIC: RNCB

  Taxele în euro se calculează la cursul de schimb leu - euro afişat de Banca Naţională a României din ziua în care se face viramentul bancar.

  Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN al beneficiarului, numele titularului actului de studii și numele angajatorului care solicită recunoașterea (dacă este cazul)!

  Această adeverință nu înlocuiește procedura de autentificare a actelor de studii, așa cum este ea prevăzută prin procedura de Supralegalizare sau aplicare a Apostilei de la Haga.

  Verificați stadiul dosarului accesând www.cnred.edu.ro/ro/dosare/

  Eliberare adeverinţă

  • în format electronic, prin platforma PCUe, pentru dosarele depuse online
  • la sediul CNREDprogram: Luni - Joi, 09:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

  Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor
  Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti

  • prin poştă, la adresa indicată în cerere
  • prin curier rapid - cu plata la destinație - serviciul de curierat este contractat de către solicitant

  Adeverința se eliberează titularului, unei persoane împuternicite sau unei instituții împuternicite de către titular.

   

  Olivia Silvia BOLDIȘ, inspector

  Adresa e-mail: olivia.boldis@edu.gov.ro

  Telefon: 021 405 57 55, Fax: 021 313 10 13

  învăţământ preuniversitar

  Adrian IORDACHE, inspector

  Adresa e-mail: adrian.iordache@edu.gov.ro

  Telefon: 021 405 62 44, Fax: 021 313 10 13

  învăţământ superior