Cardul profesional european - CPE

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by emailPDF version

Cardul profesional european (CPE) este o procedură electronică pe care o puteți utiliza pentru a obține recunoașterea calificărilor dumneavoastră profesionale în altă țară din UE. Este o procedură mai ușoară, mai rapidă și mai transparentă decât metodele tradiționale de recunoaștere a calificărilor profesionale: puteți urmări on-line evoluția cererii dumneavoastră și puteți reutiliza documente încărcate deja pentru a depune cereri noi în alte țări.

Momentan, puteți utiliza procedura CPE doar dacă sunteți:

 • asistent medical generalist
 • farmacist
 • fizioterapeut
 • ghid montan
 • agent imobiliar

În cazul celorlalte profesii se aplică procedurile standard de recunoaștere a calificărilor.

Pentru prelucrarea rapidă a fiecărei aplicații electronice EPC, vă recomandăm următoarele:

 1. Înainte de a transmite aplicația dvs., verificați că ați respectat cerințele publicate în Simulatorul din pagina EPC, pe site-ul Europa Ta - https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/e... , cerințe care sunt notificate în detaliu prin Sistemul IMI de Statul Membru gazdă. Fiecare document solicitat (copii ale originalelor, copii după traducerile legalizate) trebuie să fie încărcat ca un singur fișier PDF care să conțină toate paginile documentului. În plus, pentru fiecare document încărcat se vor completa de către solicitant toate datele de identificare și adresa pentru fiecare autoritate emitentă.
 2. Pentru prelucrarea cererii dvs. EPC în cazul profesiilor de fizioterapeut și agent imobiliar, adăugați și copia după dovada plății pentru taxa de 50 de lei.

  Taxele se pot achita în lei la casieria CNRED (program de luni până joi, între orele 9:00-12:00 şi 13:00-15:00) sau prin Ordin de plată / Mandat Poştal / Virament bancar în care să fie menţionat contul de mai jos:

  Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale
  Cod de identificare fiscală: 13729380
  Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti - ATCPMB
  Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
  Cod SWIFT: TREZROBU
  Cod BIC: TREZ

  Din străinătate, taxele se pot achita şi în Euro, prin Ordin de plată / Virament bancar, în care să fie menţionat contul de mai jos:

  Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale
  Cod de identificare fiscală: 13729380
  Banca: Banca Comercială Română - BCR, sucursala Sala Palatului
  Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077
  Cod SWIFT: RNCBROBU
  Cod BIC: RNCB

  Taxele în euro se calculează la cursul de schimb leu - euro afişat de Banca Naţională a României din ziua în care se face viramentul bancar.

  Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN al beneficiarului, numele titularului actului de studii și numele angajatorului care solicită recunoașterea (dacă este cazul)!

  Taxele de prelucrare EPC pentru profesiile de asistent medical generalist, farmacist și ghid montan sunt stabilite de autoritățile competente pentru aceste profesii.
 3. Toate documentele depuse trebuie validate ca autentice si valabile prin Sistemul IMI de către autoritatea din Statul Membru de origine (conform Regulamentului EPC 2015/983). Pentru verificarea autenticității anumitor documente în afara Sistemului IMI aveți posibilitatea să optați pentru una din variantele următoare:

a) Certificarea "Conform cu originalul" a copiilor documentelor originale prezentate la sediul nostru din Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti;

b) Transmiterea prin poștă sau curier a copiilor legalizate in România după documentele originale, către Registratura Ministerului Educaţiei Naționale - Str. Spiru Haret, nr. 10, Sector 1, 010176 Bucureşti cu specificarea « CNRED / Cererea EPC #numarul » ;

c) Transmiterea consimţământului dvs. scris, încărcat în lista de documente EPC, prin care ne acordați permisiunea de a verifica documentul dvs. cu autoritatea emitentă, în afara Sistemului IMI. (Formularul de consimțământ atașat).

Refuzul dvs. de a alege o variantă dintre cele menționate mai sus va conduce la imposibilitatea validării documentelor ca fiind "autentice si valabile".

Citește mai mult....

Joi, 26 Ianuarie, 2017