Comunicare

Current Style: Standard

Accessibility
Română

CNRED a participat la Prima Sesiune a Conferinței interguvernamentale a Statelor Părți la Convenția globală privind recunoașterea calificărilor din învățământul superior

În perioada 4-5 iulie 2023 s-a desfășurat, la Paris, Prima Sesiune a Conferinței Interguvernamentale a Statelor Părți la Convenția globală privind recunoașterea calificărilor din învățământul superior, organizată de către UNESCO. Din partea României, au participat doamna Gianina Chirazi, directorul Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) - Centru național ENIC/NARIC și reprezentanții Delegației Permanente a României pe lângă UNESCO.

Recunoașterea internațională a CNRED este consolidată prin alegerea ca membru în Comitetul Consultativ al NARIC - Rețeaua Centrelor naționale de recunoaștere din UE

Cu prilejul celei de-a 30-a Reuniune comună anuală a Centrelor membre ale Rețelelor ENIC-NARIC (Centrele Naționale pentru Recunoaștere Academică și Informare), care s-a desfășurat în perioada 11 – 13 iunie 2023, la Stockholm, Suedia, reprezentatul CNRED a fost desemnat membru în Comitetul Consultativ al rețelei NARIC.

CNRED, partener în proiectul EQUAL

Centrul ENIC-NARIC norvegian a organizat, în perioada 4 - 5 mai a.c., la Oslo, întâlnirea de lansare a proiectului European Qualifications – Refugees and Recognition 4 (EQUAL), nr. 101101707, finanțat de Comisia Europeană, proiect destinat membrilor rețelei Centrelor naționale de recunoaștere ENIC/NARIC, în care România este partener alături de Lituania, Polonia, Italia, Grecia și Regatul Țărilor de Jos.

Extinderea pe plan mondial a Centrelor de recunoaștere - Japonia își deschide propriul Centru Național de Informații pentru Recunoașterea Academică

Începând cu data de 1 septembrie a.c., în baza Convenției regionale Asia-Pacific privind recunoașterea calificărilor în învățământul superior (cunoscută drept Convenția de la Tokyo), Japonia a inaugurat Centrul Național de Informații pentru Recunoașterea Academică pentru furnizarea de informații referitoare la calificările din învățământul superior din Japonia, facilitând astfel recunoașterea acestora în întreaga lume.
Subscribe to RSS - Comunicare