Calificări Profesionale

Current Style: Standard

Accessibility
Body: 
Nr. Autoritatea Rolul în sistemul IMI
1 Ministerul Afacerilor Europene - Direcţia Drept European şi Armonizare Legislativă Coordonator naţional
2 Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice / Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor Coordonator pentru domeniul legislativ Calificări profesionale.
3 Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor Punct naţional de contact pentru recunoaşterea calificărilor profesionale, autoritate care eliberează Adeverinţa de conformitate a studiilor cu Directiva 2005/36/CE pentru toate profesiile nereglementate din România (fiziokinetoterapeut, inginer, profesiile meşteşugăreşti).
4 Ministerul Educației Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice - Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară Autoritate competentă pentru profesia de cadru didactic din învăţământul preuniversitar.
5 Ministerul Educației Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice - Direcţia Generală Învăţământ Superior Autoritate competentă pentru profesia de cadru didactic din învăţământul superior.
6 Ministerul Sănătăţii - Direcţia Generală Resurse Umane şi Certificare - Serviciul de Recunoaştere a Calificărilor Profesionale Autoritate competentă pentru profesiile medicale (farmacist, medic, medic dentist, asistent medical generalist şi moaşă), eliberează certificatul de conformitate/adeverinţa de experienţă profesională. Răspunde la cererile de informaţii penru profesiile de medic radiolog şi fizioterapeut.
7 Colegiul Farmaciştilor din România Autoritate competentă pentru profesia de farmacist.
8 Colegiul Medicilor din România Autoritate Competentă pentru profesia de medic.
9 Colegiul Medicilor Dentişti din România Autoritate competentă pentru profesia de medic dentist.
10 Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România Autoritate competentă pentru profesiile asistent medical generalist şi moaşă.
11 Colegiul Medicilor Veterinari Autoritate competentă pentru profesia de medic veterinar chirurg.
12 Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România Autoritate competentă pentru profesiile contabil autorizat şi expert contabil.
13 Ordinul Arhitecţilor din România Autoritate competentă pentru profesia de arhitect.
14 Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali Autoritate competentă pentru profesia de asistent social.
15 Colegiul Psihologilor din România Autoritate competentă pentru profesia de psiholog.
16 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului / Direcţia Dezvoltare Turistică Autoritate competentă pentru profesia de ghid de turism.