Procedura contestare doctorat - RO

Current Style: Standard

Accessibility
Body: 

Procedura de contestare

Decizia CNRED poate fi contestată o singură dată, în termen de 30 de zile de la comunicare, printr-o cerere motivată care se depune la Registratura M.E.C. sau se trimite prin poștă.