noutăți

Current Style: Standard

Accessibility

Transmiterea dosarelor pentru înscrierea la studii a cetățenilor statelor membre UE, SEE, Confederaţia Elveţiană şi membrii de familie ai acestora, posesorii unui permis de şedere termen lung CE

Începând cu 4 ianuarie 2017, CNRED procesează dosarele pentru recunoașterea actelor de studii în vederea admiterii în anul universitar 2017/2018

Metodologia privind echivalarea de către inspectoratele şcolare

Metodologia privind echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară.

Pagini

Subscribe to RSS - noutăți