Materiale informative

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by emailPDF version

Tutoriale aplicare online

Transmiterea online a dosarelor candidaților pentru înscrierea la studii postliceale și universitare - pentru instituții

Creare cont PCUe

Transmiterea cererii de echivalare/recunoaștere - cetățean

Învățământ preuniversitar

Echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate și la organizațiile furnizoare de educație, care organizează și desfășoară pe teritoriul României activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară

Studii de caz

Sisteme de educație din străinătate

Ghid sisteme de notare de nivel preuniversitar din străinătate

Ucraina

Învățământ superior

Îndrumar completare acte de studii, anexe și alte tipuri de adeverințe emise de instituțiile de învățământ superior din România

Recunoașterea diplomelor de studii superioare obținute în străinătate în vederea continuării studiilor

Recunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate

Conţinutul şi formatul actelor de studii 

Sisteme de educație din străinătate

Informații transmitere dosare recunoaștere/echivalare pentru înscriere la studii în anul universitar 2018/2019

Condiții de admitere în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, precum și la programele de formare psihopedagogică a cetățenilor care au obținut diplome în alte state

Ghid sisteme de notare de nivel preuniversitar din străinătate

Detectarea fraudelor în actele de studii

Sistemul IMI

Implementarea Sistemului de Informare al Pieței Interne - IMI în România

Ghid practic pentru fragmentare / înaintare cerere

Ghid practic pentru actualizarea datelor autorității și a utilizatorilor

Ghid practic pentru accesarea sistemului și administrarea conturilor de utilizator IMI

Ghid practic pentru transmiterea alertelor în temeiul Directivei 2005/36/CE

Cardul Profesional European

REGPROF

Punctul de Contact Unic electronic (PCUe) între Uniunea Europeană și Administrația Națională

Aniversarea de 10 ani a Sistemului de informare al Pieței Interne – IMI

Utilizarea Sistemului IMI - întrebări frecvente

Întrebări frecvente pentru IMI PQ

Ghid practic pentru transmiterea unei cererii de informații în Sistemul IMI

Mecanismul de alertă în temeiul Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului

Implementarea Portalului Digital Unic în România

Indicatori de performanță IMI și date statistice

Recunoașterea calificărilor profesionale de către autoritățile competente

Aniversarea Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor

Luni, 7 Mai, 2018