Norme deontologice pentru profesiile reglementate din România

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by emailPDF version
 • antrenor:

Centrul National de Formare și Perfecționare a Antrenorilor (CNFPA)

http://www.cnfpa-sna.ro/?p=16&id=82

 • arhitect:

Ordinul Arhitectilor din România (OAR):

https://www.oar.archi/despre-oar/cadru-legislativ-si-normativ

 • arhivar, arhivist:

Arhivele Naționale (AN)

http://arhivelenationale.ro/site/despre_anr/legislatie/

 • asistent maternal:

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului şi Adopție (ANPDCA)

http://www.copii.ro/categorii_legislatie/hotarari-de-guvern/

 • asistent medical generalist, moașă și asistent medical:

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR)

https://www.oamr.ro/despre-noi/codul-de-etica-si-deontologie/

 • asistent social:

Colegiul Asistenților Sociali din România:

https://cnasr.ro/codul-deontologic-al-profesiei-de-asistent-social

 • auditor financiar:

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)

https://www.aspaas.gov.ro/etica-si-standarde-profesionale/etica-profesionala/

 • avocat:

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR):

http://www.unbr.ro/publicam-hotararea-consiliului-unbr-nr-26817-iunie-2017-prin-care-se-aproba-codul-deontologic-al-avocatului-roman-prevazut-in-anexa/

 • biolog, biochimist și chimist în sistemul sanitar:

Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în Sistemul Sanitar din România (OBBCSSR)

https://www.obbcssr.ro/files/codul_de_etica_OBBCSSR_eng.pdf

 • profesii în domeniul cadastrului, cartografiei, topografiei şi geodeziei:

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI)

http://www.ancpi.ro/index.php/autorizati-3/legislatie-autorizati

 • cadru didactic în învățământul preuniversitar:

Ministerul Educației și Cercetării - Directia Generală Învățământ Preuniversitar

https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/OMEN%204831.pdf

 • consilier în proprietate industrială:

Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România (CNCPIR)

http://patent-chamber.ro/wp-content/uploads/2012/06/Cod-deontologic-aprobat-23-februarie-2015.pdf

 • consultant fiscal:

Camera Consultanților Fiscali (CCF)

http://ccfiscali.ro/despre-ccf/legislatia-ccf/hotararile-camerei-si-ale-consiliului-superior/20-hotararea-nr3-din-30072007-pentru-aprobarea-codului-privind-conduita-etica-si-profesionala

 • contabil autorizat, expert contabil autorizat:

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR)

http://ceccar.ro/ro/?page_id=71

https://www.codetic-standardeinternationale.ro/

 • consilier de probațiune:

Ministerul Justiției (MJ)

www.just.ro/wp-content/uploads/2015/12/CodulDeontologic.doc

 • evaluator autorizat:

Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR)

http://site2.anevar.ro/sites/default/files/page-files/cod_etic.pdf.

http://site2.anevar.ro/pagini/legislatie

 • farmacist:

Colegiul Farmaciștilor din România (CFR)

https://www.colegfarm.ro/decizieadunare

 • fizioterapeut:

Colegiul Fizioterapeuților din România (CFZRO)

https://colegiulfizioterapeutilor.ro/deontologie/

 • interpret limbajului mimicogestual şi interpret limbajului specific persoanei cu surdocecitate:

Ministerul Muncii și Protecției Sociale/Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități (ANPD)

http://anpd.gov.ro/web/informatii-utile/interpreti-ai-limbajului-mimico-gestual/

 • mediator:

Consiliul de Mediere

https://www.cmediere.ro/legislatie/7/

 • medic:

Colegilor Medicilor din România (CMR)

https://www.cmr.ro/new/index.php/2017/01/codul-de-deontologie-medicala-si-statulul-colegiului-medicilor-din-romania-aprobate-prin-hotararea-adunarii-generale-nationale-nr-32016/

 • medic stomatolog:

Colegilor Medicilor Stomatologici din România (CMSR)

https://cmdr.ro/documente/cod-deontologic/

 • medic veterinar:

Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVR)

https://cmvro.ro/utile/legislatie/exercitarea-profesiei/

 • practician în insolvență:

Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență

https://www.unpir.ro/legislatie

 • psiholog:

Colegiul Psihologilor din România (COPSI):

https://alegericpr.ro/index.php/legislatie/legislatie-acte-normative-formulare și https://lege5.ro/Gratuit/gmzdcmbtgyza/codul-deontologic-al-profesiei-de-psiholog-cu-drept-de-libera-practica-din-24112018

 • restaurator/specialist, expert și verificator tehnic în domeniul protejării monumentelor istorice:

Institutul Național al Patrimoniului (INP)

https://patrimoniu.ro/images/atestare/deontologicalnorms.pdf

 • salvator montan:

Asociaţia Naţională a Salvatorilor Montani din România (ANSMR)

https://www.salvamontRomânia.ro/module.php?node=codul-de-etica-si-deontologie

 • scafandru:

Centrul de Scafandri Constanţa – Unitatea Militară 02145 Constanţa

http://www.centruldescafandri.ro/normele-deontologice-specifice/

 • tehnician dentar:

Ordinul Tehnicienilor Dentari din România (OTDR)

http://www.otdr.ro/files/hotarari/188/Codul%20de%20etica%20si%20deontologie%20-%20votat%20AGN%202009.pdf

 • urbanist:

Registrul Urbaniștilor din România (RUR)

https://www.rur.ro/cod-deontologic

Joi, 30 Ianuarie, 2020