bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort escort alanya antalya escort eskişehir escort kadıköy escort escort görükle

canlı casino kaçak iddaa kacak bahis

Norme deontologice pentru profesiile reglementate din România | CNRED

Norme deontologice pentru profesiile reglementate din România

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by emailPDF version
 • antrenor:

Centrul National de Formare și Perfecționare a Antrenorilor (CNFPA)

http://www.cnfpa-sna.ro/?p=16&id=82

 • arhitect:

Ordinul Arhitectilor din România (OAR):

https://www.oar.archi/despre-oar/cadru-legislativ-si-normativ

 • arhivar, arhivist:

Arhivele Naționale (AN)

http://arhivelenationale.ro/site/despre_anr/legislatie/

 • asistent maternal:

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului şi Adopție (ANPDCA)

http://www.copii.ro/categorii_legislatie/hotarari-de-guvern/

 • asistent medical generalist, moașă și asistent medical:

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR)

https://www.oamr.ro/despre-noi/codul-de-etica-si-deontologie/

 • asistent social:

Colegiul Asistenților Sociali din România:

https://cnasr.ro/codul-deontologic-al-profesiei-de-asistent-social

 • auditor financiar:

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)

https://www.aspaas.gov.ro/etica-si-standarde-profesionale/etica-profesionala/

 • avocat:

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR):

http://www.unbr.ro/publicam-hotararea-consiliului-unbr-nr-26817-iunie-2017-prin-care-se-aproba-codul-deontologic-al-avocatului-roman-prevazut-in-anexa/

 • biolog, biochimist și chimist în sistemul sanitar:

Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în Sistemul Sanitar din România (OBBCSSR)

https://www.obbcssr.ro/files/codul_de_etica_OBBCSSR_eng.pdf

 • profesii în domeniul cadastrului, cartografiei, topografiei şi geodeziei:

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI)

http://www.ancpi.ro/index.php/autorizati-3/legislatie-autorizati

 • cadru didactic în învățământul preuniversitar:

Ministerul Educației și Cercetării - Directia Generală Învățământ Preuniversitar

https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/OMEN%204831.pdf

 • consilier în proprietate industrială:

Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România (CNCPIR)

http://patent-chamber.ro/wp-content/uploads/2012/06/Cod-deontologic-aprobat-23-februarie-2015.pdf

 • consultant fiscal:

Camera Consultanților Fiscali (CCF)

http://ccfiscali.ro/despre-ccf/legislatia-ccf/hotararile-camerei-si-ale-consiliului-superior/20-hotararea-nr3-din-30072007-pentru-aprobarea-codului-privind-conduita-etica-si-profesionala

 • contabil autorizat, expert contabil autorizat:

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR)

http://ceccar.ro/ro/?page_id=71

https://www.codetic-standardeinternationale.ro/

 • consilier de probațiune:

Ministerul Justiției (MJ)

www.just.ro/wp-content/uploads/2015/12/CodulDeontologic.doc

 • evaluator autorizat:

Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR)

http://site2.anevar.ro/sites/default/files/page-files/cod_etic.pdf.

http://site2.anevar.ro/pagini/legislatie

 • farmacist:

Colegiul Farmaciștilor din România (CFR)

https://www.colegfarm.ro/decizieadunare

 • fizioterapeut:

Colegiul Fizioterapeuților din România (CFZRO)

https://colegiulfizioterapeutilor.ro/deontologie/

 • interpret limbajului mimicogestual şi interpret limbajului specific persoanei cu surdocecitate:

Ministerul Muncii și Protecției Sociale/Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități (ANPD)

http://anpd.gov.ro/web/informatii-utile/interpreti-ai-limbajului-mimico-gestual/

 • mediator:

Consiliul de Mediere

https://www.cmediere.ro/legislatie/7/

 • medic:

Colegilor Medicilor din România (CMR)

https://www.cmr.ro/new/index.php/2017/01/codul-de-deontologie-medicala-si-statulul-colegiului-medicilor-din-romania-aprobate-prin-hotararea-adunarii-generale-nationale-nr-32016/

 • medic stomatolog:

Colegilor Medicilor Stomatologici din România (CMSR)

https://cmdr.ro/documente/cod-deontologic/

 • medic veterinar:

Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVR)

https://cmvro.ro/utile/legislatie/exercitarea-profesiei/

 • practician în insolvență:

Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență

https://www.unpir.ro/legislatie

 • psiholog:

Colegiul Psihologilor din România (COPSI):

https://alegericpr.ro/index.php/legislatie/legislatie-acte-normative-formulare și https://lege5.ro/Gratuit/gmzdcmbtgyza/codul-deontologic-al-profesiei-de-psiholog-cu-drept-de-libera-practica-din-24112018

 • restaurator/specialist, expert și verificator tehnic în domeniul protejării monumentelor istorice:

Institutul Național al Patrimoniului (INP)

https://patrimoniu.ro/images/atestare/deontologicalnorms.pdf

 • salvator montan:

Asociaţia Naţională a Salvatorilor Montani din România (ANSMR)

https://www.salvamontRomânia.ro/module.php?node=codul-de-etica-si-deontologie

 • scafandru:

Centrul de Scafandri Constanţa – Unitatea Militară 02145 Constanţa

http://www.centruldescafandri.ro/normele-deontologice-specifice/

 • tehnician dentar:

Ordinul Tehnicienilor Dentari din România (OTDR)

http://www.otdr.ro/files/hotarari/188/Codul%20de%20etica%20si%20deontologie%20-%20votat%20AGN%202009.pdf

 • urbanist:

Registrul Urbaniștilor din România (RUR)

https://www.rur.ro/cod-deontologic

Joi, 30 Ianuarie, 2020