Noutăţi

Current Style: Standard

Accessibility

Reprezentanții CNRED au participat, în perioada 20 – 21 aprilie a.c., la cea de-a 5-a reuniune Asia-Europe Meeting (ASEM) – Grupul de lucru privind recunoașterea calificărilor din învățământul superior, organizată de Agenția Națională a Calificăr

afişează 26

Reprezentanții CNRED - membru al rețelelor europene de informare privind recunoașterea diplomelor ENIC-NARIC -, au efectuat, în data de 5 aprilie a.c., o vizită de evaluare a Centrului omolog din Ierusalim, Israel.

afişează 106

Începând cu 4 ianuarie 2017, CNRED procesează dosarele pentru recunoașterea actelor de studii în vederea admiterii în anul universitar 2017/2018

afişează 847

Începând cu data de 4 ianuarie 2017, CNRED simplifică procedurile de recunoaștere a actelor de studii de nivel licență, master sau postuniversitar eliberate de instituții acreditate de învățământ superior din străină

afişează 1,871

CNRED descentralizează activitatea de recunoaștere a calității de conducător de doctorat și a funcției didactice obținute în străinătate

afişează 120

Taxele se pot achita în lei la

afişează 2,859

Metodologia privind echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară

afişează 9,432

Instituțiile acreditate de învățământ superior și instituțiile de cercetare-dezvoltare recunosc diplomele de doctor obținute în străinătate în scopul continuării carierei academice, didactice sau de cercetare

afişează 272

Pagini