Plata taxelor pentru evaluarea dosarelor

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
30.09.2016
PDF version

Taxele se pot achita în lei la casieria CNRED (program de luni până joi, între orele 9:00-12:00 şi 13:00-15:00) sau prin Ordin de plată / Mandat Poştal în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Ştiinţifice
Cod de identificare fiscală: 13729380
Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti - ATCPMB
Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
Cod SWIFT: TREZROBU
Cod BIC: TREZ

Taxele se pot achita şi în Euro, din afara țării, prin Ordin de plată în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Ştiinţifice
Cod de identificare fiscală: 13729380
Banca: Banca Comercială Română - BCR, sucursala Sala Palatului
Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077
Cod SWIFT: RNCBROBU
Cod BIC: RNCB

Taxele în euro se calculează la cursul de schimb leu - euro afişat de Banca Naţională a României din ziua în care se face viramentul bancar.

Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN pentru ca plata să fie valabilă!

Etichetă :