Proceduri pentru străinătate

Current Style: Standard

Accessibility
Română

Adeverinţa de conformitate a studiilor cu Directiva 2005/36/CE pentru profesiile nereglementate din România

Conform prevederilor art. 1 alin. 1 din OMECTS nr. 3199/2012, adeverinţa de conformitate pentru profesiile nereglementate în România se eliberează cetățenilor români, cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, precum și cetățenilor Confederației Elvețiene, care au studiat pe teritoriul României și care solicită eliberarea unei adeverințe de conformitate, în scopul exercitării, în mod independent sau ca salariat, a unei profesii nereglementate în România, dar reglementată într-unul din statele menționate mai sus; pentru a verifica dacă profesia este reglementată puteți accesa http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm .
Adeverința atestă conformitatea studiilor absolvite în România cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale.
Conform art. 2 din Metodologia aferentă O.M. nr. 3199/2012, "Adeverinţa de conformitate se eliberează de către CNRED […] în baza unui act de studii (diplomă, adeverinţă, certificat sau atestat de competenţă etc.), care se eliberează de o unitate de învăţământ sau de o instituţie acreditată de învăţământ superior, din cadrul sistemului naţional de învăţământ din România."
Pentru profesiile reglementate prin legislaţia românească, o astfel de adeverinţă este eliberată de către autorităţile competente corespunzătoare. Vă recomandăm să verificaţi dacă actele dvs. de studii se referă la o profesie reglementată în România.

Vizarea actelor de studii pentru plecarea în străinătate

Prin procedura de vizare se verifică și se certifică autenticitatea și legalitatea actului de studiu şi a înscrisurilor de pe acest act. Procedura de vizare se aplică pentru statele care solicită apostilarea sau supralegalizarea actelor de studii.
Vă recomandăm să luaţi legătura cu autorităţile competente din ţara de destinaţie care se ocupă de recunoaşterea studiilor. Datele de contact le puteţi găsi pe paginile web ENIC-NARIC ale reţelei centrelor naţionale de recunoaştere şi echivalare a diplomelor.
Procedura de vizare pentru actele de studii din învăţământul preuniversitar se realizează de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi Inspectoratele Școlare Judeţene.
Vizarea actelor de studii din învăţământul superior - Solicitanții pot depune actele de studii la sediul oricărei instituții de învățământ superior de stat din România sau la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor.
Subscribe to RSS - Proceduri pentru străinătate