Recunoașterea automată a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by emailPDF version

Având în vedere prevederile OMENCS nr. 5922/06.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată, de către instituțiile de învățământ superior, a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate, instituțiile de învățământ superior recunosc automat funcțiile didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate.