Semnătura electronică

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by emailPDF version

În conformitate cu prevederile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările și completările ulterioare,

”Art. 5. - Înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv și generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, este asimilat, în ceea ce privește condițiile și efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată;

Art. 6. - Înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică, recunoscut de către cel căruia i se opune, are același efect ca actul autentic între cei care l-au subscris și între cei care le reprezintă drepturile”;

Art. 7. - În cazurile în care, potrivit legii, forma scrisă este cerută ca o condiție de probă sau de validitate a unui act juridic, un înscris în formă electronică îndeplinește această cerință dacă i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat și generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii”.

De asemenea, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice,

„Articolul 3
(1) Actele emise în format electronic de autoritățile și instituțiile publice vor fi semnate cu semnătura electronică calificată;
(2) Actele prevăzute la alin. (1) sunt asimilate înscrisurilor autentice”.

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor folosește serviciile de certificare calificată oferite de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, în conformitate cu Art. 31 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările și completările ulterioare.

 

Verificarea valabilităţii semnăturii electronice

 

Pentru a putea verifica valabilitatea unei semnături electronice aplicată pe un fişier PDF, fişierul trebuie descărcat în calculator, iar fişierul trebuie deschis cu programul Adobe Acrobat Reader. În această situaţie, rezultatul obținut este cel afișat mai jos:

semnatura_adobe.png

În cazul în care programul nu se conectează automat la server pentru verificarea valabilității semnăturii electronice, apăsați pe semnătura electronică, iar în meniul apărut selectați „Proprietăți semnătură...” apoi „Validare semnătură” pentru a forța programul să efectueze verificarea.

Dacă se deschide fișierul cu un browser, valabilitatea semnăturii electronice nu poate fi verificată, iar pe ecran va fi afişat un semn de întrebare de culoare galbenă:

semnatura_browser.png

Acelaşi rezultat se obține și dacă se încearcă verificarea valabilității semnăturii electronice cu ajutorul unui dispozitiv mobil (telefon/tabletă):

semnatura_mobil.png

 

Luni, 11 Octombrie, 2021