Informaţii şi date statistice despre Sistemul IMI

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
12.12.2016
PDF version

IMI-NETPiaţa Internă este definită prin Art.7 al Tratatului de la Roma ca o zonă fără frontiere interne, în care este asigurată libera circulaţie a bunurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalului.

În cadrul Pieţei Unice Europene, persoanele, bunurile, serviciile şi capitalurile circulă la fel de liber ca şi pe teritoriul oricărui Stat Membru.

Sistemul de Informare al Pieţei Interne (Sistemul IMI) a fost realizat de către Comisia Europeană - Direcţia Generală Informatică, sub coordonarea Direcţiei Generale Piaţa Internă şi Servicii, pentru a facilita comunicarea între Autorităţile Competente din Statele Membre ale Spaţiului Economic European prin intermediul unei aplicaţii web-based IMI-NET. Pentru instruirea utilizatorilor care folosesc IMI-NET, dar şi pentru testarea funcţionalităţii sistemului, există o versiune de test a aplicaţiei, numită ¨Bază de date pentru simulare¨.

Regulamentul UE nr. 1024 / 2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 („Regulamentul IMI”) privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne


Aplicaţia IMI-NET, care permite schimbul oficial de informaţii între toate autorităţile competente, coordonatori naţionali şi delegaţi, este complet funcţională din data de 22 februarie 2008.

În data de 23 iunie 2008 a avut loc la Bucureşti lansarea oficială a Sistemului de Informare pentru Piaţa internă în România.

Cea mai recentă versiune este 9.0 din data de 22 octombrie 2015. Începând cu versiunea 4.0 au fost incluse mai multe funcţionalităţi noi pentru softul IMI-NET:

 • divizarea cererilor pentru a trimite întrebările la mai multe autorități;
 • copierea unei cereri pentru a crea o cerere nouă;
 • înaintarea unei cereri, după ce a fost acceptată, către o altă autoritate;
 • schimbarea coordonatorului cererii atunci când sunt mai mulţi coordonatori pentru o autoritate competentă;
 • noul modul de căutare pentru autorităţile competente înregistrate în Sistemul IMI;
 • structura regională pentru autorităţile înregistrate în Germania, Spania şi Polonia;
 • noi mesaje predefinite pentru a fi transmise prin e-mail sunt disponibile în sistem pentru a reaminti autorităţilor despre cererile de informaţii în aşteptarea răspunsului;
 • denumirea informativă în limba engleză poate fi adăugată direct pentru autorităţile noi care sunt înregistrate.

Pentru informaţii suplimentare despre Sistemul de Informare al Pieţei Interne (Internal Market Information System) şi despre cum funcţionează acesta, accesaţi paginile web realizate de Comisia Europeană. Materialele de sprijin disponibile în pagina despre utilizarea sistemului IMI vă vor ajuta să înţelegeţi mai bine modul de funcţionare al acestui sistem. Dacă aveţi întrebări sau nevoie de asistenţă, contactaţi coordonatorul IMI.
 

 

Sistemul de Informare al Pieţei Interne - componenta Calificări Profesionale (IMI PQ)


CNRED implementează în România Sistemul de Informare pentru Piaţa internă – IMI, componenta PQ pentru calificările profesionale din România. 

Coordonatori şi autorităţi competente

CNRED a actualizat permanent lista autorităţilor competente pentru profesiile reglementate sectorial şi pentru profesiile reglementate din România, ajungînd în prezent la un număr de 37 de autorităţi competente.
România s-a aflat printre primele 4 state care au înregistrat, la sfârşitul lunii noiembrie 2007, toate autorităţile competente în Sistemul IMI pentru primele 4 profesii (contabil, farmacist, fizioterapeut, medic) şi coordonatorul delegat pentru profesiile medicale.
Pe parcursul lunii decembrie 2008 au fost adăugate alte 7 profesii în sistemul IMI: arhitecţi, asistente medicale, medici radiologi, medici dentişti, medici veterinari chirurgi, moaşe şi cadre didactice din învăţământul secundar.
Pe parcursul lunii octombrie 2009 au fost adăugate 20 de profesii în sistemul IMI pentru activităţile meşteşugăreşti.
Începînd din luna septembrie 2010, MECTS a avut rolul de Coordonator pentru toate autorităţile competente înregistrate în Sistemul IMI pentru domeniul legislativ Calificări Profesionale.
Pe parcursul lunii octombrie 2010 au mai fost adăugate 4 profesii în Sistemul IMI: asistent social, ghid de turism, inginer şi psiholog.
Începând cu luna mai 2012 au fost înregistrate autorităţi competente pentru 40 de profesii adăugate în Sistemul IMI. Pentru profesia de cadru didactic din învăţământul secundar a fost înregistrata în Sistemul IMI o altă autoritate competentă.

Grupul de Lucru pentru implementarea IMI PQ în România

CNRED a organizat un Grup interministerial de lucru, cu toate autorităţile competente, pentru implementarea IMI în România, precum şi sesiuni de instruire, în mod etapizat şi progresiv. 
 

Statistica cererilor de informaţii pentru calificări profesionale

În perioada 7 martie 2008 - 21 decembrie 2012 au fost transmise 1470 de cereri de informaţii în care au fost implicate autorităţile din România:

 • 1416 de solicitări primite de autorităţile competente din România, dintre care:
  • 13 cereri deschise pentru care se va răspunde în perioada următoare,
  • 51 de cereri deschise pentru au fost furnizate informaţii,
  • 72 de cereri retrase,
  • 1280 de cereri închise;
 • 54 de cereri de informaţii trimise din partea a trei autorităţi competente din România către autorităţi competente din Bulgaria, Republica Cehă, Germania, Italia, Spania şi Ungaria, dintre care:
  • 3 cereri deschise pentru care se aşteaptă răspunsurile la solicitările de informaţii transmise,
  • 7 cereri deschise pentru care au fost primite răspunsuri,
  • 7 cereri retrase,
  • 37 cereri închise.


În data de 7 martie 2008 s-a înregistrat prima solicitare către o autoritate competentă pentru recunoaşterea calificărilor profesionale din România, trimisă de o autoritate competentă din Marea Britanie.

Data Total cereri Autoritatea solicitantă Autoritatea care a răspuns
13 martie 2009 100 Colegiul Medicilor Dentişti din România o autoritate competentă din Germania
5 august 2009 200 o autoritate competentă din Irlanda Ministerul Sănătăţii din România
2 februarie 2010 300 o autoritate competentă din Belgia Ministerul Sănătăţii din România
2 iunie 2010 400 o autoritate competentă din Irlanda Ministerul Sănătăţii din România
21 septembrie 2010 500 o autoritate competentă din Marea Britanie Ministerul Sănătăţii din România
25 ianuarie 2011 600 o autoritate competentă din Belgia Ministerul Sănătăţii din România
18 mai 2011 700 o autoritate competentă din Regatul Unit Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România
24 august 2011 800 o autoritate competentă din Norvegia Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România
4 noiembrie 2011 900 o autoritate competentă din Grecia Ministerul Sănătăţii din România
26 ianuarie 2012 1000 o autoritate competentă din Belgia Ministerul Sănătăţii din România
13 aprilie 2012 1100 o autoritate competentă din Irlanda Colegiul Medicilor din România
20 iunie 2012 1200 o autoritate competentă din Suedia Colegiul Medicilor Dentişti din România
21 septembrie 2012 1300 o autoritate competentă din Suedia Colegiul Medicilor din România
13 noiembrie 2012 1400 o autoritate competentă din Regatul Unit Ministerul Sănătăţii din România
21 decembrie 2012 1470 o autoritate competentă din Italia Ministerul Sănătăţii din România

Numărul total de cereri pentru calificări profesionale din Sistemul IMI la data de 26 mai 2009 era de 946. Dintre acestea, Autorităţile Competente din România au fost implicate în 142 de cereri, reprezentând 15% din totalul general.

Numărul total de cereri pentru calificări profesionale din Sistemul IMI la data de 31 august 2009 era de 1206. Dintre acestea, Autorităţile Competente din România au fost implicate în 209 de cereri, reprezentând 17,33% din totalul general.

 

Sistemul de Informare al Pieţei Interne - componenta Servicii (IMI S)


În data de 25 februarie 2009 a avut loc, la Bruxelles, Conferinţa de lansare a pilotului Sistemului IMI pentru Servicii.
 

Coordonatori şi autorităţi competente


Coordonatorul naţional pentru implementarea componentei Servicii a Sistemului IMI este Ministerul Afacerilor Europene - Direcţia Drept European şi Armonizare Legislativă. Detalii despre punerea în aplicare a Directivei Serviciilor pot fi consultate în Manualul privind implementarea Directivei Serviciilor.

Din data de 12 octombrie 2009, CNRED este coordonator delegat (D.IMI.C) pentru IMI SD România. CNRED coordonează două autorităţi competente în domeniul legislativ Servicii: Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.

Pentru componenta Servicii a Sistemului IMI au fost înregistrate până în prezent 47 de autorităţi din România.
 

Grupul de Lucru pentru implementarea IMI S NET în România

Ministerul Afacerilor Europene - Direcţia Drept European şi Armonizare Legislativă organizează Grupul de lucru IMI S NET, cu toate autorităţile competente, pentru implementarea IMI S NET în România, precum şi sesiuni de instruire.

La adresa http://www.imisnet.ro pot fi consultate mai multe informaţii despre proiectul "Crearea şi consolidarea reţelei IMI S NET pentru servicii în România".
 

Statistica cererilor de informaţii pentru Servicii

În data de 12 martie 2010 s-a înregistrat prima solicitare către o autoritate competentă din România, trimisă de o autoritate competentă din Spania.

Înainte de trimite prin Sistemul IMI o cerere de informaţii în domeniul serviciilor, trebuie să se verifice dacă informaţiile căutate nu există deja în registrele naţionale.