Studii preuniversitare

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by emailPDF version

Recunoaşterea și echivalarea

 

CNRED recunoaște actele de studii de nivel preuniversitar obținute în străinătate, prin evaluarea și stabilirea nivelului, domeniului și/sau a specializării, raportat la sistemul românesc de învățământ.

În urma evaluării, CNRED poate recunoaște nivelul, domeniul de studii și/sau specializarea, automat sau prin susținerea de examene de diferenţă sau alte măsuri compensatorii. În aplicarea măsurilor compensatorii, CNRED colaborează cu Inspectoratele Școlare Județene și cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Această procedură se aplică atât pentru continuarea studiilor în România, cât și pentru accesul la piața forței de muncă.

CNRED recunoaște, în baza unui dosar, în termen de 30 zile, actele de studii care atestă absolvirea studiilor de nivel bacalaureat, școala profesională și școala postliceală.

flyer_preuniversitar_portrait.png

Recunoaşterea automată

 

Recunoașterea automată a diplomelor obținute într-un stat membru al Uniunii Europene, SEE şi Confederaţia Elveţiană asigură accesul la continuarea studiilor în România.

Pentru admiterea în învățământul universitar din România, CNRED colaborează cu instituțiile de învățământ superior în vederea îndeplinirii criteriilor specifice de admitere.

CNRED recunoaște, fără a dispune susținerea de examene de diferenţă sau alte măsuri compensatorii, nivelul diplomei. În cazul în care programul de studii absolvit în străinătate are corespondent în România, CNRED recunoaște, la cerere, domeniul și/sau specializarea urmate.

Recunoașterea se aplică atât pentru continuarea studiilor în România, cât și pentru accesul la piața forței de muncă.

CNRED recunoaște, în termen de 30 zile, actele de studii care atestă absolvirea studiilor de nivel bacalaureat, școala profesională și școala postliceală. Acest termen se poate prelungi în mod corespunzător în cazul efectuării unor verificări suplimentare.

 

Cetăţeni români

Clasele I-XII efectuate în străinătate sau la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară în România activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară - recunoaştere de către Inspectoratele Şcolare Judeţene şi ISMB

Diploma de bacalaureat

Diplomele de nivel bacalaureat obţinute la o unitate de învățământ care organizează și desfășoară în România activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară

Diplome de şcoală postliceală

Diplome de şcoală profesională

Cetăţeni din alte state UE, membri de familie, protecţie subsidiară şi refugiaţi

Clasele I-XII efectuate în străinătate sau la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară în România activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară - recunoaştere de către Inspectoratele Şcolare Judeţene şi ISMB

Diploma de bacalaureat obținută în străinătate sau la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară în România activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, pentru înscrierea la studii postliceale sau superioare în România

Recunoaştere pentru accesul pe piaţa forţei de muncă sau a formării profesionale

Cetăţeni din state terţe

Recunoaştere acte de studii în vederea obţinerii autorizaţiei de muncă în România

Vineri, 2 Martie, 2018