bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort escort alanya antalya escort eskişehir escort kadıköy escort escort görükle

canlı casino kaçak iddaa kacak bahis

Studii universitare | CNRED

Studii universitare

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by emailPDF version

Recunoaşterea și echivalarea

 

Procedurile de recunoaştere şi echivalare pentru diplomele de nivel licenţă, master şi doctorat se aplică diplomelor obţinute la universităţi din state terţe, cu excepţia universităţilor de prestigiu din aceste state pentru care se aplică procedura recunoașterii automate.

CNRED recunoaște actele de studii de nivel universitar prin evaluarea și stabilirea nivelului, domeniului și/sau a specializării actului de studii obținut în străinătate raportat la sistemul românesc de învățământ.

În urma evaluării, CNRED poate recunoaște nivelul diplomei, domeniul de studii și/sau specializarea, automat sau prin susținerea de examene de diferenţă sau alte măsuri compensatorii.

Această procedură se aplică atât pentru continuarea studiilor în România, cât și pentru accesul la piața forței de muncă.

CNRED recunoaște, în baza unui dosar, în termen de 30 zile, diplomele de licență și master. În anumite cazuri, diplomele de licență și master sunt evaluate de către Consiliul Național de Evaluare a Diplomelor (CNED), în vederea recunoașterii sau echivalării.

CNRED recunoaște, în baza unui dosar, în termen de 30 zile, diplomele de doctor. Acest termen se poate prelungi în mod corespunzător în cazul efectuării unor verificări suplimentare sau în cazul în care CNRED înaintează dosarul spre evaluare Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.).

flyer_superior_portrait.png

Recunoaşterea automată

 

Prin aplicarea procedurii automate, CNRED recunoaște, fără a dispune susținerea de examene de diferenţă sau alte măsuri compensatorii, nivelul diplomei şi domeniul de studii. În cazul în care specializarea obținută în străinătate are corespondent în România, CNRED recunoaște, la cerere, această specializare.

Recunoașterea automată se aplică atât pentru continuarea studiilor în România, cât și pentru accesul la piața forței de muncă. Pentru continuarea studiilor în învățământul universitar din România, CNRED colaborează cu instituțiile de învățământ superior.

CNRED recunoaște, în baza unui dosar, actele de studii obținute la universități din UE și universități de prestigiu din alte state.

Procedura de recunoastere automată nu se aplică și diplomelor care dau acces la exercitarea unei profesii reglementate, caz în care se verifică respectarea prevederilor minime obligatorii stabilite prin legislația europeană și națională.

CNRED aplică procedura de recunoaştere automată din anul 2008 pentru diplomele obţinute la instituţii de învăţământ acreditate din orice stat al Uniunii Europene, SEE şi Confederaţia Elveţiană.

Termenul de recunoaștere pentru diplomele de licență, master și doctor este de 30 zile.

 

Cetăţeni români

Diploma de licenţă

Diploma de master

Echivalarea studiilor pentru persoanele care au dobândit cetăţenia română şi deţin atestat de recunoaştere

Diploma de doctor

Recunoașterea automată a calității de conducător de doctorat și a abilitării obținute în U.E., S.E.E. sau Confederația Elvețiană

Recunoașterea automată a funcțiilor didactice din învățământul universitar

Cetăţeni din alte state UE, membri de familie, protecţie subsidiară şi refugiaţi

Recunoaştere studii în vederea admiterii la studii universitare de master / doctorat / DPPD

Recunoaştere acte de studii superioare pentru accesul pe piaţa forţei de muncă

Diploma de doctor

Recunoașterea automată a calității de conducător de doctorat și a abilitării obținute în U.E., S.E.E. sau Confederația Elvețiană

Recunoașterea automată a funcțiilor didactice din învățământul universitar

Cetăţeni din state terţe

Recunoaştere acte de studii în vederea obţinerii autorizaţiei de muncă în România

Diploma de doctor

Recunoașterea automată a calității de conducător de doctorat și a abilitării obținute în U.E., S.E.E. sau Confederația Elvețiană

Recunoașterea automată a funcțiilor didactice din învățământul universitar