Transmiterea dosarelor pentru înscrierea la studii a cetățenilor statelor membre UE, SEE, Confederaţia Elveţiană şi membrii de familie ai acestora, posesorii unui permis de şedere termen lung CE

Current Style: Standard

Accessibility
Data publicării: 
01.02.2017
PDF version

Începând cu 4 ianuarie 2017, CNRED procesează dosarele pentru recunoașterea actelor de studii în vederea admiterii în anul universitar 2017/2018

În baza OMENCS nr. 6102 / 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat , instituțiile de învățământ superior din România pot transmite CNRED dosarele pentru recunoașterea actelor de studii în vederea admiterii, în anul universitar 2017/2018, în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat.

Etichetă :