UE - studii preuniversitare clasele I-XII

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by emailPDF version

Recunoaşterea și echivalarea

 

CNRED recunoaște actele de studii de nivel preuniversitar obținute în străinătate, prin evaluarea și stabilirea nivelului, domeniului și/sau a specializării, raportat la sistemul românesc de învățământ.

În urma evaluării, CNRED poate recunoaște automat sau cu aplicarea de examene de diferenţă sau alte măsuri compensatorii, nivelul, domeniul de studii și/sau specializarea. În aplicarea măsurilor compensatorii, CNRED colaborează cu Inspectoratele Școlare Județene și cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Această procedură se aplică atât pentru continuarea studiilor în România, cât și pentru accesul la piața forței de muncă.

CNRED recunoaște, în baza unui dosar, în termen de 30 zile, actele de studii care atestă absolvirea studiilor de nivel bacalaureat, școala profesională și școala postliceală.

Recunoaşterea automată

 

Prin aplicarea procedurii automate, CNRED recunoaște, fără aplicarea de examene de diferenţă sau alte măsuri compensatorii, nivelul diplomei. În cazul în care programul de studii absolvit în străinătate are corespondent în România, CNRED recunoaște, la cerere, domeniul și/sau specializarea urmate.

Recunoașterea automată se aplică atât pentru continuarea studiilor în România, cât și pentru accesul la piața forței de muncă. Pentru continuarea studiilor în învățământul universitar din România, CNRED colaborează cu instituțiile de învățământ superior.

CNRED recunoaște, în baza unui dosar, în termen de 30 zile, actele de studii care atestă absolvirea studiilor de nivel echivalare-Bacalaureat, școala profesională și școala postliceală.

CNRED aplică procedura de recunoaştere automată din anul 2008 pentru diplomele obţinute la unități de învăţământ din orice stat al Uniunii Europene, SEE şi Confederaţia Elveţiană.

 

Cetăţeni din alte state UE, protecţie subsidiară şi refugiaţi 

Clasele I-XII efectuate în străinătate sau la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară în România activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară - recunoaştere la Inspectoratele Şcolare Judeţene şi la Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti

Recunoaştere pentru accesul pe piaţa forţei de muncă sau a formării profesionale

Vineri, 2 Martie, 2018