Semnătura electronică

În conformitate cu prevederile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările și completările ulterioare,

”Art. 5. – Înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv și generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, este asimilat, în ceea ce privește condițiile și efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată;

Art. 6. – Înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică, recunoscut de către cel căruia i se opune, are același efect ca actul autentic între cei care l-au subscris și între cei care le reprezintă drepturile”;

Art. 7. – În cazurile în care, potrivit legii, forma scrisă este cerută ca o condiție de probă sau de validitate a unui act juridic, un înscris în formă electronică îndeplinește această cerință dacă i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat și generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii”.

De asemenea, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice,

„Articolul 3
(1) Actele emise în format electronic de autoritățile și instituțiile publice vor fi semnate cu semnătura electronică calificată;
(2) Actele prevăzute la alin. (1) sunt asimilate înscrisurilor autentice”.

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor folosește serviciile de certificare calificată oferite de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, în conformitate cu Art. 31 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu modificările și completările ulterioare.

Verificarea valabilităţii semnăturii electronice

Pentru a putea verifica valabilitatea unei semnături electronice aplicată pe un fişier PDF, fişierul trebuie descărcat în calculator, iar fişierul trebuie deschis cu programul Adobe Acrobat Reader. În această situaţie, rezultatul obținut este:                                                                                                                                                                                             

În cazul semnăturilor aplicate cu noua versiune de software a aplicației pusă la dispoziție de către Serviciul de Telecomunicații Speciale bifa verde a fost eliminată, autenticitatea semnăturii electronice fiind confirmată prin mesajul „Semnat, cu toate semnăturile valide”/„Signed and all documents are valid” afișat de programul Adobe Acrobat Reader.

Erori de afișare a semnăturii electronice

Dacă se deschide fișierul cu un browser, valabilitatea semnăturii electronice nu poate fi verificată, iar pe ecran va fi afişat un semn de întrebare de culoare galbenă:

Acelaşi rezultat se obține și dacă se încearcă verificarea valabilității semnăturii electronice cu ajutorul unui dispozitiv mobil (telefon/tabletă):

În cazul semnăturilor aplicate cu noua versiune de software a aplicației pusă la dispoziție de către Serviciul de Telecomunicații Speciale semnul de întrebare de culoare galbenă nu mai este afișat.

Loading