Sistemul de Informare al Pieţei Interne – IMI

Sistemul de Informare al Pieţei Interne

Piaţa Internă este definită prin Art.7 al Tratatului de la Roma ca o zonă fără frontiere interne, în care este asigurată libera circulaţie a bunurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalului.

În cadrul Pieţei Unice Europene, persoanele, bunurile, serviciile şi capitalurile circulă la fel de liber ca şi pe teritoriul oricărui Stat Membru.

Sistemul de Informare al Pieţei Interne (Sistemul IMI) a fost realizat de către Comisia Europeană – Direcţia Generală Informatică, sub coordonarea Direcţiei Generale Piaţa Internă şi Servicii, pentru a facilita comunicarea între Autorităţile Competente din Statele Membre ale Spaţiului Economic European prin intermediul unei aplicaţii web-based IMI-NET.

Citește mai mult….

Tabloul de Bord
IMI PQ NET
Cadru normativ:

Loading