Studii preuniversitare

Cetățeni români

                                vezi proceduri

Cetăţeni din alte state UE, membri de familie, protecţie subsidiară şi refugiaţi

                                vezi proceduri

Cetăţeni din state terţe

 

                              vezi proceduri

Recunoaşterea și echivalarea

CNRED recunoaște actele de studii de nivel preuniversitar obținute în străinătate, prin evaluarea și stabilirea nivelului, domeniului și/sau a specializării, raportat la sistemul românesc de învățământ.

În urma evaluării, CNRED poate recunoaște nivelul, domeniul de studii și/sau specializarea, automat sau prin susținerea de examene de diferenţă sau alte măsuri compensatorii. În aplicarea măsurilor compensatorii, CNRED colaborează cu Inspectoratele Școlare Județene și cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Această procedură se aplică atât pentru continuarea studiilor în România, cât și pentru accesul la piața forței de muncă.

CNRED recunoaște, în baza unui dosar, în termen de 30 zile lucrătoare, actele de studii care atestă absolvirea studiilor de nivel bacalaureat, școala profesională și școala postliceală.

Recunoaşterea automată

Recunoașterea automată a diplomelor obținute într-un stat membru al Uniunii Europene, SEE şi Confederaţia Elveţiană asigură accesul la continuarea studiilor în România.

Pentru admiterea în învățământul universitar din România, CNRED colaborează cu instituțiile de învățământ superior în vederea îndeplinirii criteriilor specifice de admitere.

CNRED recunoaște, fără a dispune susținerea de examene de diferenţă sau alte măsuri compensatorii, nivelul diplomei. În cazul în care programul de studii absolvit în străinătate are corespondent în România, CNRED recunoaște, la cerere, domeniul și/sau specializarea urmate.

Recunoașterea se aplică atât pentru continuarea studiilor în România, cât și pentru accesul la piața forței de muncă.

CNRED recunoaște, în termen de 30 zile lucrătoare, actele de studii care atestă absolvirea studiilor de nivel bacalaureat, școala profesională și școala postliceală. Acest termen se poate prelungi în mod corespunzător în cazul efectuării unor verificări suplimentare.

Loading