Studii universitare

Cetățeni români

                                 

 

                               vezi proceduri

Cetăţeni din alte state UE, membri de familie, protecţie subsidiară şi refugiaţi

 

                                vezi proceduri

Cetăţeni din state terţe

 

                               vezi proceduri

Recunoaşterea și echivalarea

CNRED recunoaște actele de studii de nivel universitar prin evaluarea și stabilirea nivelului, domeniului și/sau a specializării actului de studii obținut în străinătate raportat la sistemul românesc de învățământ.

În urma evaluării, CNRED poate recunoaște studiile direct sau prin susținerea de examene de diferenţă sau alte măsuri compensatorii. În vederea îndeplinirii criteriilor de admitere la studii, CNRED recunoaște nivelul diplomei şi domeniul de studii. În cazul în care specializarea obținută în străinătate are corespondent în România, CNRED recunoaște, la cerere, această specializare.

Termenul de recunoaștere pentru diplomele de licență, master și doctor este de 30 zile lucrătoare. Acest termen se poate prelungi în mod corespunzător în cazul efectuării unor verificări suplimentare sau în cazul în care CNRED înaintează dosarul pentru diploma de doctor, spre evaluare, Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.).

Recunoaşterea automată

Recunoașterea automată a diplomelor obținute într-un stat membru al Uniunii Europene, SEE şi Confederaţia Elveţiană asigură accesul la continuarea studiilor în România.

Pentru admiterea în învățământul universitar din România, CNRED colaborează cu instituțiile de învățământ superior în vederea îndeplinirii criteriilor specifice de admitere.

Pentru acces la piața forței de muncă, CNRED recunoaște actele de studii de nivel licenţă, master şi doctorat obținute la universități din UE și universități de prestigiu din alte state, fără a dispune susținerea de examene de diferenţă sau alte măsuri compensatorii. Această prevedere nu se aplică diplomelor care dau acces la exercitarea unei profesii reglementate, caz în care se verifică respectarea prevederilor minime obligatorii stabilite prin legislația europeană și națională.

Loading