Supralegalizare

Supralegalizarea este procedura efectuată de către autoritățile competente din România, prin care se atestă, pentru statele care nu au calitatea de parte a Convenției de la Haga sau cu care România nu are tratate bilaterale pentru recunoașterea reciprocă a actelor, faptul că actul supus acestei proceduri este un act oficial, veridicitatea semnăturii, calitatea în care a acționat semnatarul actului și identitatea sigiliului sau a ștampilei de pe acest act.

În Romania, Supralegalizarea este o procedură diferită față de procedura de Apostilare. Convenția de la Haga, încheiată la 5 octombrie 1961, a avut ca scop suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, statele semnatare dorind să suprime cerința supralegalizării diplomatice sau consulare a actelor oficiale străine.

Actele și documentele care pot fi supralegalizate sunt acte originale, copii legalizate și traduceri legalizate ale acestora. Unele documente, printre care și actele de studii și anexele acestora emise de instituțiile de învățământ din România, necesită a fi vizate de autoritatea competentă, înainte de a fi supralegalizate.

Pentru informații suplimentare referitoare la procedura de supralegalizare, vă rugăm să accesați pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe: httpss://www.mae.ro/node/6869

Pentru informații suplimentare privind supralegalizarea copiilor legalizate sau a traducerilor legalizate, vă rugăm să accesați pagina de internet a Uniunii Notarilor din România: https://www.uniuneanotarilor.ro/?p=4.3 sau a Camerei Notarilor Publici pe raza căreia își desfășoară activitatea Biroul Notarial care a efectuat legalizarea.

În vederea recunoașterii, într-un stat nesemnatar al Convenției de la Haga, a actelor de studii și a anexelor la actele de studii obținute în România, în funcție și de cerințele specifice ale fiecărui stat, se pot efectua următorii pași:

Loading