Newsletter CNRED ianuarie 2024

CNRED – un sfert de secol de activitate națională și internațională în domeniul recunoașterii

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) aniversează în această lună 25 de ani de activitate, 25 de ani de “Informare corectă – cheia recunoașterii studiilor”!
Creat inițial în anul 1995 ca Centru român NARIC la inițiativa Comisiei Europene, CNRED a fost înființat în anul 1999 în cadrul Ministerului Educației, dobândind, de-a lungul anilor, atribuții specifice în domeniul recunoașterii academice și profesionale.
Cu acest prilej, CNRED mulțumește tuturor colaboratorilor – autorități publice, instituții de învățământ superior, unități școlare și organisme profesionale, pentru colaborarea permanentă și eficientă care a condus la simplificarea și digitalizarea serviciilor de recunoaștere în beneficiul cetățenilor și la consolidarea statutului în cadrul organismelor internaționale de profil.

România înregistrează rezultate foarte bune în raportul de țară pentru Sistemul de informare al pieței interne (IMI)

Comisia Europeană a publicat recent datele actualizate în raportul de țară pentru anul 2023, în care sunt evidențiați toți indicatorii României pentru Sistemul de informare al pieței interne (IMI) și Calificări Profesionale, modul coordonat de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), menținând rezultatele foarte bune obținute în anii precedenți.

Realizarea unui sistem de asigurare a calității și recunoaștere în învățământul superior pe Agenda Președinției belgiene

Sub deviza „Protejăm. Consolidăm. Pregătim”, Regatul Belgiei a preluat, de la 1 ianuarie a.c., Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene pentru o perioadă de 6 luni.

Cele șase domenii tematice ale Președinției sunt: 1. apărarea statului de drept, a democrației și a unității; 2. consolidarea competitivității noastre; 3. urmărirea unei tranziții verzi și juste; 4. consolidarea agendei noastre sociale și de sănătate; 5. protejarea oamenilor și a frontierelor și 6. promovarea unei Europe cu rol semnificativ în lume.

“Universitățile din Europa: integritatea într-un timp al schimbării”, tema conferinței anuale organizate de EUA

 

Asociația Universităților Europene (EUA) a lansat recent un apel de propuneri pentru contribuții ce vor face obiectul dezbaterii în cadrul conferinței anuale “Universitățile din Europa: integritatea într-un timp al schimbării”, ce va fi găzduită, în perioada 10-12 aprilie, de Universitatea Swansea din Țara Galilor.

România înregistrează rezultate foarte bune în raportul de țară pentru Sistemul de informare al pieței interne (IMI)

Comisia Europeană a publicat recent datele actualizate în raportul de țară pentru anul 2023, în care sunt evidențiați toți indicatorii României pentru Sistemul de informare al pieței interne (IMI) și Calificări Profesionale, modul coordonat de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), menținând rezultatele foarte bune obținute în anii precedenți.

Raportul de țară consemnează:

„Performanță – România a înregistrat rezultate foarte bune.

Rezultatele pentru patru indicatori s-au situat peste media SEE.

Performanța la indicatorul „Cereri care au primit răspuns înainte de expirarea termenului” a scăzut, situându-se sub media SEE.

Rezultatele pentru trei indicatori situează România în primele zece state membre în domeniile respective.

Reprezentările grafice prezintă evoluția indicatorilor de performanță IMI din ultimii 3 ani pentru toate modulele IMI, în contextul creșterii volumului de cereri de informații gestionate:

Rapiditatea în acceptarea solicitărilor primite în decurs de o săptămână reprezintă procentul de solicitări acceptate din numărul total al cererilor de informații primite de autoritățile din România. Rezultatele din ultimii 3 ani au fost de cel puțin 90%, raportate la media europeană de 81% în anul 2023.

⇒ Rapiditatea în răspunsul la solicitări reprezintă numărul mediu de zile în care au fost transmise răspunsurile, calculat pentru toate cererile de informații pentru recunoașterea calificărilor profesionale care au fost acceptate de autoritățile din România. Rezultatul din anul 2023 este de 12 zile, mult mai bun ca media europeană de 18 zile calendaristice.

Cererile de informații pentru care s-a răspuns la data convenită în IMI reprezintă procentul din numărul total de cereri pentru care s-a răspuns în termenul acceptat de autoritatea destinatară din România. Rezultatul de 84% din anul 2023 a fost apropiat de rezultatele din anii precedenți și de media europeană, în contextul creșterii semnificative a numărului cererilor de informații primite.

Următorii doi indicatori IMI, respectiv 4 și 5, sunt obținuți printr-un sondaj de măsurare a satisfacției autorității competente solicitante care are în vedere un chestionar facultativ pentru cererile de informații trimise pentru următoarele domenii legislative: Calificări profesionale, Servicii, Drepturile pacienților, Detașarea lucrătorilor.

⇒ Promptitudinea răspunsurilor reprezintă procentul de evaluări pozitive din numărul total de răspunsuri la chestionar. Rezultatul de 98% reprezintă o nouă îmbunătățire a rezultatelor din anii precedenți, respectiv în comparație cu media europeană de 95% în anul 2023.

⇒ Eforturile întreprinse reprezintă procentul de evaluări pozitive din numărul total de răspunsuri la chestionar. Rezultatul din anul 2023 a fost 98%, cel mai bun rezultat de până acum, peste media europeană de 96% în anul 2023.

IMI și Piața unică – de ce contează?

97 Proceduri. 20 Domenii de politică. 1 sistem.

Sistemul de informare al pieței interne (IMI) este o aplicație IT care conectează autoritățile naționale, regionale și locale din Uniunea Europeană și din Spațiul Economic European (SEE). Deși utilizatorii finali ai IMI sunt autorități publice la nivel național, regional și local, beneficiarii acestei cooperări îmbunătățite sunt întreprinderile și cetățenii care fac obiectul schimburilor de informații.

Caracteristici principale:

  • o funcție de căutare multilingvă pentru a ajuta autoritățile să își identifice omologii din alte țări SEE,
  • întrebări, răspunsuri și formulare pretraduse pentru solicitarea și partajarea de informații, în contextul cooperării administrative în sprijinul pieței unice,
  • un serviciu integrat de traducere automată pentru traducerea oricărui text liber inclus ca parte a unui schimb de informați,
  • un mecanism de urmărire care să permită autorităților să monitorizeze evoluția schimburilor de informații.

Mesaje-cheie:

  • Peste 485.000 de schimburi de informații au fost trimise, prin intermediul IMI, de la lansarea sa în anul 2008.
  • Două module noi au fost adăugate la IMI pe 12 decembrie 2023, punând în aplicare dispozițiile stabilite în Regulamentul Single Digital Gateway (SDG).
  • IMI permite, de asemenea, schimburile între autoritățile publice pentru verificarea autenticității dovezilor electronice prezentate în contextul procedurilor online conform Regulamentului SDG, atunci când sistemul tehnic Once – Only nu este disponibil sau cetățenii și întreprinderile nu sunt de acord să utilizeze acest sistem.

 

Pentru informații suplimentare, consultați: Raportul de țarăhttps://single-market-scoreboard.ec.europa.eu/node/324_ro

Realizarea unui sistem de asigurare a calității și recunoaștere în învățământul superior pe Agenda Președinției belgiene

Sub deviza „Protejăm. Consolidăm. Pregătim”, Regatul Belgiei a preluat, de la 1 ianuarie a.c., Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene pentru o perioadă de 6 luni.

Cele șase domenii tematice ale Președinției sunt: 1. apărarea statului de drept, a democrației și a unității; 2. consolidarea competitivității noastre; 3. urmărirea unei tranziții verzi și juste; 4. consolidarea agendei noastre sociale și de sănătate; 5. protejarea oamenilor și a frontierelor și 6. promovarea unei Europe cu rol semnificativ în lume.

În domeniul educației și formării profesionale, Prioritățile Belgiei în domeniul educației includ: fundamentarea politicilor educaționale pe dovezi; mobilitatea: promovarea unei mobilități mai inteligente și consolidarea mobilității echitabile a forței de muncă în UE; învățarea pe tot parcursul vieții: consolidarea oportunităților, astfel încât educația și formarea, inclusiv pe componenta digitală, să fie incluzive și accesibile tuturor; educația digitală: continuarea transformării digitale a sistemelor de educație și formare, construirea unui mediu sigur de utilizare a inteligenței artificiale și a noilor tehnologii.

Astfel, în acest domeniu, Președinția belgiană consideră că trebuie depuse eforturi suplimentare pentru a elimina obstacolele și barierele existente în calea tuturor tipurilor de mobilitate pentru învățare și predare, inclusiv aspectele referitoare la acces, consiliere, servicii pentru studenți și recunoaștere. În acest sens, se va lucra la adoptarea unei Recomandări a Consiliului care vizează actualizarea cadrul actual al mobilității învățării din UE.

De asemenea, pentru a consolida cooperarea între instituțiile de învățământ și promovarea mobilității, Președinția belgiană va iniția discuții cu privire la viitorul pachet referitor la învățământ superior. Aceste discuții se vor concentra asupra: modalității de a ajunge la diplomele europene comune, elaborării unui sistem european de asigurare a calității și recunoaștere în învățământul superior şi a unui cadru european pentru cariere atractive și durabile în învățământul superior.

În domeniul profesional, Președinția belgiană va acorda atenție asupra lipsei forței de muncă pentru profesia veterinară.

Programul Președinției belgiene poate fi consultat aici: https://belgian-presidency.consilium.europa.eu/media/3kajw1io/programme_en.pdf

“Universitățile din Europa: integritatea într-un timp al schimbării”, tema conferinței anuale organizate de EUA

Asociația Universităților Europene (EUA) a lansat recent un apel de propuneri pentru contribuții ce vor face obiectul dezbaterii în cadrul conferinței anuale “Universitățile din Europa: integritatea într-un timp al schimbării”, ce va fi găzduită, în perioada 10-12 aprilie, de Universitatea Swansea din Țara Galilor.

Termenul pentru transmiterea contribuțiilor este 9 februarie, contribuțiile acceptate urmând să fie prezentate și să constituie subiect pentru dezbatere pe parcursul a două sesiuni organizate în perioada 11-12 aprilie în cadrul conferinței.

La conferința anuală sunt invitați să participe membri EUA, reprezentanți cu o vastă experiență de la diverse universități europene. Tema evenimentului este axată pe dezbaterea cu privire la capacitatea universităților de a se adapta la schimbare și de a influența schimbările din societate, conservând în același timp caracterul lor distinct, valorile și misiunea asumată, adică menținerea integrității. Tema va fi abordată din multiple perspective, cu accent pe integritatea conducerii universității, a actului educațional, etica în cercetare și evaluarea academică corectă și transparentă.

Pentru detalii privind condițiile de participare și înscriere, accesați: https://eua.eu/events/271-2024-eua-annual-conference.html și 2024 call for contributions.pdf (eua.eu)

Loading