Testul de proporționalitate

Legea nr. 245/2020 privind efectuarea unui test de proporționalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii

Legea nr. 245/2020 transpune Directiva (UE) 2018/958 a Parlamentului European și a Consiliului din 28 iunie 2018 privind efectuarea unui test de proporționalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii care stabilește un cadru comun pentru efectuarea evaluării proporționalității înainte de a introduce noi dispoziții sau de a modifica dispozițiile legale existente care restricționează accesul la profesiile reglementate sau exercitarea acestora, în vederea asigurării bunei funcționări a pieței interne, garantând totodată un nivel ridicat de protecție a consumatorilor. Aceasta nu afectează competența statelor membre, în lipsa armonizării, și marja lor de apreciere în a decide dacă și în ce mod reglementează o profesie, în limitele principiilor nediscriminării și proporționalității.

Directiva a instituit un test de proporționalitate care trebuie aplicat de statele membre în momentul în care reglementează o profesie sau modifică condițiile de reglementare ale unei profesii și care figurează în art. 7 al Legii nr. 245/2020.

Comisia Europeană a publicat în acest sens Ghidul privind evaluarea proporționalității în baza Directivei (UE) 2018/958 a Parlamentului European și a Consiliului din 28 iunie 2018 privind efectuarea unui test de proporționalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii care cuprinde: informații privind cerințele pentru profesiile reglementate și explicații referitoare la proporționalitate, în conformitate cu art. 59 alin. (5) din Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale; jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene; alte informații care au rezultat în urma verificării de către Comisia Europeană a transpunerii și aplicării Directivei 2018/958/UE și a Directivei 2005/36/CE.

CNRED în calitatea sa legală de Coordonator Național pentru Recunoașterea Calificărilor Profesionale și autoritățile publice de reglementare asigură aplicarea acestui act normativ pe teritoriul României.

Loading