Cetăţeni din alte state UE, protecţie subsidiară şi refugiaţi – studii superioare

Recunoaşterea și echivalarea

Procedurile de recunoaştere şi echivalare pentru diplomele de nivel licenţă, master şi doctorat se aplică diplomelor obţinute la universităţi din state terţe, cu excepţia universităţilor de prestigiu din alte state pentru care se aplică procedura recunoașterii automate.

CNRED recunoaște actele de studii de nivel universitar prin evaluarea și stabilirea nivelului, domeniului și/sau a specializării actului de studii obținut în străinătate raportat la sistemul românesc de învățământ.

În urma evaluării, CNRED poate recunoaște automat sau cu aplicarea de examene de diferenţă sau alte măsuri compensatorii, nivelul diplomei, domeniul de studii și/sau specializarea.

Această procedură se aplică atât pentru continuarea studiilor în România, cât și pentru accesul la piața forței de muncă.

CNRED recunoaște, în baza unui dosar, în termen de 30 zile, diplomele de licență și master. În anumite cazuri, diplomele de licență și master sunt evaluate de către Consiliul Național de Evaluare a Diplomelor (CNED), în vederea recunoașterii sau echivalării.

Diplomele de doctor se recunosc în termen de 10 zile; diplomele obținute în state terțe se recunosc prin evaluare de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU), termenul de 10 zile prelungindu-se în mod corespunzător.

Recunoaşterea automată

Prin aplicarea procedurii automate, CNRED recunoaște, fără aplicarea de examene de diferenţă sau alte măsuri compensatorii, nivelul diplomei şi domeniul de studii. În cazul în care specializarea obținută în străinătate are corespondent în România, CNRED recunoaște, la cerere, această specializare.

Recunoașterea automată se aplică atât pentru continuarea studiilor în România, cât și pentru accesul la piața forței de muncă. Pentru continuarea studiilor în învățământul universitar din România, CNRED colaborează cu instituțiile de învățământ superior.

CNRED recunoaște, în baza unui dosar, actele de studii obținute la: universități din UE și universități de prestigiu din alte state.

Termenul de recunoaștere pentru diplomele de licență și master este de 30 zile, iar pentru diplomele de doctor este de 10 zile.

CNRED aplică procedura de recunoaştere automată din anul 2008 pentru diplomele obţinute la instituţii de învăţământ acreditate din orice stat al Uniunii Europene, SEE şi Confederaţia Elveţiană.

Procedura de recunoastere automată nu se aplică și diplomelor care dau acces la exercitarea unei profesii reglementate, caz în care se verifică respectarea prevederilor minime obligatorii stabilite prin legislația europeană și națională.

Loading